A reform reformja következik?

(forrás: www.kath.net – 2005. június 20.)

„Küszöbön áll-e a Vatikán hosszú évek óta hivatalban levő ceremóniamesterének, Piero Marini érseknek a leváltása?” Erről a kérdésről elmélkedett Sandro Magister, vatikáni újságíró egyik utolsó cikkében. Marini püspök 1987 óta pápai ceremóniamester. Neki köszönhető a II. János Pál pápa alatt bemutatott szentmisék jellegzetes formája: nevezetesen az egyre „kevésbé római”, és egyre „inkább internacionális” szertartás, amelyben például a gregorián éneket messzemenően felváltotta a föld kü-lönböző kultúrköreiből származó énekek sora. „II. János Pál pápa liturgiáját mindinkább a televízió követelményei határozták meg”, szögezi le az újságíró. Marini érsek egy ízben maga jelentette, hogy „a liturgikus rendezést a televízió rendezésével összhangba kell hozni”.

    Magister meggyőződése szerint azonban XVI. Benedek a saját elképzelései szerint fogja alakítani a liturgiát. „Előre látható”, hogy a jövőben a „liturgikus rendezés” más lesz, mint eddig. Bíborosként Joseph Ratzinger soha nem rejtette véka alá, hogy Marini egyes liturgikus intézkedéseit nagyon nem helyesli. „XVI. Benedek már a hivatalba lépésekor bemutatott szentmisén világossá tette, hogy ezen a területen a reformnak egy erőteljes reformját fogja végrehajtani, amely az Egyház nagy hagyományához hűségesebb lesz”, írja az újságíró. Ezért az is megjósolható, hogy Marini nemsokára el fog tűnni a láthatárról, mert „olyan ceremóniamester váltja fel, aki a mostani pápával jobban egyetért”.

²²²

vissza

a HABEMUS PAPAM oldalra                                                             a SZML 111. számhoz