hagyományhű magyar katolikusok SZŰZ MÁRIÁNAK, MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJÉNEK felajánlott honlapja

 

  SZENT MARGIT LAP

 

  A fenti címmel megjelenő havilap első száma 1995 decemberében készült el,
  2005 júniusában pedig már a 109. szám látott napvilágot. Ehelyütt kerül folyamatosan
  feltöltésre az összes eddig megjelent szám anyaga.

 

  „Azokat, akik megvallanak engem az emberek előtt, én is megvallom majd mennyei Atyám  előtt.”
    (Mt 10,32)

2005. június - 109.szám

Tartalom:

U Június, Jézus Szentséges Szívének a hónapja

U XVI. Benedek pápa beszédeiből

U A Pius Közösség római kapcsolata - www.fsspx.info

U Arról a liturgiáról, amelyben Isten a fő irányító - www.kath.net

U Ez a pápa a világosság híve - Rheinische Merkur

 

JÚNIUS

JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉNEK

A HÓNAPJA

Jézus Szent Szíve

Irgalmazz nekünk, bűnösöknek!

Ne vess el minket

Színed elől örökre!

²²²

E számban három interjú is olvasható a pápával kapcsolatban. Az elsőt Pater Schmidberger, a Papi Közösség első asszisztense, a másodikat Andrea Tornielli újságíró, vatikáni szakértő, a harmadikat pedig a kölni érsek, Joachim Meisner bíboros adta különböző újságoknak.

    Az elmúlt időszak tele volt elsőrangú egyházi ünnepekkel, amelyek keretében a pápa és több püspök is figyelmet érdemlő prédikációkat tartott. Ezeket elsősorban a Katholischer Nachrichtendienst, azonkívül a vatikáni rádió, a Papi Közösség és egyéb katolikus intézmények internetes honlapjai tettek – tesznek folyamatosan – közzé (www.kath.net; www.radio-vatikan.de; www.fsspx.info). A Szent Margit Lap soron következő számai tartalmazni fogják e beszédekből a legérdekesebbeket – le-hetőség szerint időrendben.

²²²

Pápai mondatok

(Forrás: Magyar Hírlap, 2005. április 21-i száma)

A legjobban abból lehet megismerni egy embert, hogy mi a véleménye bizonyos dolgokról. A londoni The Times csokorba gyűjtötte, mit mondott az újonnan megválasztott pápa korunk kulcskérdéseiről:

Kommunizmus: Ezek a rezsimek, amelyek a felszabadítás jelszavával jöttek létre, korunk szégyenei közé tartoznak.

Homoszexualitás: Belső morális ördög.

Rockzene: A vallásellenesség eszköze.

Szekularizmus: Súlyos helyzetben vagyunk; a radikális szekularizmus elpusztíthatja a humanizmust.

Klónozás: Veszélyesebb fenyegetést jelent, mint a tömegpusztító fegyverek.

A nők pappá szentelésének tilalma: Szükségszerű azért, hogy megvédjük az igaz tant, az egyház lelki közösségét és egységét, és vezéreljük a hívők lelkiismeretét.

Abortusz és eutanázia: Nyilvánvalóan szörnyűséges bűn.

Multikulturalizmus: Menekülés attól, ami a sajátunk.

Anglikanizmus és protestantizmus: Nem igazi egyházak.

Nem latin nyelvű misézés: Tragikus szakítás a hagyományokkal.

Törökország csatlakozása az EU-hoz: Hatalmas hiba.

Relativizmus: Önmagában és vágyaiban látja a legmagasztosabb célt.

(Önmagáról: Az Úr szőlőskertjének egyszerű, alázatos munkása vagyok.)

²²²

KÖNYÖRGÉS

Vegyétek magatokra az én igámat és tanuljatok tőlem,
 mert szelíd vagyok és alázatos szívű; és nyugalmat találtok lelketeknek.
Alleluja.

Jöjjetek hozzám mindnyájan, kik elfáradtatok és meg vagytok terhelve,
és én felüdítlek titeket.
Alleluja.

²²²²²

 

 

vissza

a SZENT MARGIT LAP oldalra                                              a KEZDŐLAPRA