ARRÓL A LITURGIÁRÓL, AMELYBEN ISTEN A FŐ IRÁNYÍTÓ

Interjú Andrea Tornielli vatikáni szakértővel az új pápáról

(forrás: Zenit)

XVI. Benedek pápa egyik fő törekvése a liturgia rendbetétele lesz, véli a vatikáni szakértő, Andrea Tornielli. Andrea Tornielli, az olasz napilap, az Il Giornale újságírója nemrég megjelent Benedetto XVI, il custode della fede (XVI. Benedek, a hit védelmezője) című könyvében Joseph Ratzingerről szóló tanulmányok gyűjteményét tette közzé, amely hatásos módon mutatja be az új pápa sokarcú személyiségét. A következő interjút a Zenit nevű újság munkatársának adta az újságíró.

 

Zenit: Mi fogja Ön szerint XVI. Benedek pápa pontifikátusát a leginkább jellemezni?

Tornielli: Ahogy már megválasztásának első óráitól kezdve láthatóvá vált, az új pápa bizonnyal meg fogja próbálni a figyelmet saját személyéről arra a valakire terelni, akinek ő csak a képviselője. Ezért hozta meg azt a jelentős döntést is, hogy a boldoggá avatási szertartásokat nem ő vezeti. Ő csak a szentté avatási ünnepségeken vesz ezentúl részt. Ezen kívül rám az is mély benyomást tett, ahogy sietett kihangsúlyozni, hogy a pápa első sorban Róma püspöke. Május l4-én, szombaton a Szentatya távol maradt a boldoggá avatási ünnepségről, míg a rákövetkező vasárnap 21 új papot szentelt a római egyházmegye számára. Úgy gondolom, ennek fontos jelképes jelentése volt. De természetesen ott van a Szentatya ökumenikus elkötelezettsége is.

 

Zenit: Azt hallani, hogy XVI. Benedek az lesz a relativizmus számára, amit II. János Pál jelentett a kommunizmus számára. Így lesz?

Tornielli: Nem akarom azt a karikatúrát elővenni, amit az elmúlt 20 évben bizonyos progresszista körök Joseph Ratzingerről készítettek, de arra is igyekszem vigyázni, hogy más tévedést se kövessek el, azaz ne higgyem azt, hogy Joseph Ratzinger pápaként ugyanolyan személyiség lesz, mint akkor, amikor még a hittani kongregációt vezette. Nem hiszem, hogy XVI. Benedek „programja” abból áll, hogy a relativizmussal megküzdjön. Inkább arról vagyok meggyőződve, hogy arra fog törekedni, hogy a Jézus Krisztusban való hit egyszerűségét, tisztaságát és szépségét nyilvánosan megvallja és hirdesse. A relativizmus ellenszere nem egy program vagy egy elmélet. Egy program soha nem állhat pusztán valaminek az elutasításából vagy a kritikájából. A kommunizmus elutasítása és vádolása természetesen nagyon helyes volt. De a relativizmus ellenszere maguk az emberek, akkor is, ha nagyon kevesen vannak olyanok, akik a hitüket megélik és az élet teljességéről tanúbizonyságot tesznek.

 

Zenit: II. János Pál megtöltötte a nyilvános helyeket. Vajon XVI. Benedek is meg fogja tudni tölteni a templomokat?

Tornielli: Nem tudom. Én persze azt remélem, hogy a templomok és a terek tele lesznek. De ha II. János Pál csak karizmájának és rendkívüli személyiségének köszönhetően tudta ezeket a helyeket megtölteni, akkor XVI. Benedeknek ugyanolyan nehéz lesz, mint bárki másnak a templomokat megtölteni. Ha Isten úgy akarja, a pápa, de még inkább az összes keresztény tanúságtétele által meg fognak telni a templomok. „Nem vagyok egyedül”, mondta XVI. Benedek pápa. A pápa se nem „emberfeletti uralkodója” az Egyháznak, se nem abszolút monarcha. Ő „Isten szolgáinak szolgája”. És a híradás és tanúságtétel minden keresztényre nézve kötelező.

 

Zenit: Egyedülálló különlegesség az, hogy a hittani kongregáció prefektusát választották pápává? Milyen kihívásokra akar az Egyház ezzel a döntésével válaszolni?

Tornielli: A választás nem annyira Ratzinger hivatalával, mint inkább a személyével függ össze, felkészültségével és elmélyültségével. Szerintem az Egyház ezzel a választással azt szeretné előtérbe helyezni, ami a keresztény hitben a lényeg.

 

Zenit: Joseph Ratzinger bíborosként mindig kinyilvánította a latin nyelv iránti vonzalmát a liturgiában. Pápaként hogyan fog a liturgiával bánni?

Tornielli: Tekintsük át, amit eddig tett. A liturgikus ceremóniák, amelyeket ő tartott, rendkívül egyszerűek és szépek voltak. Remélhetőleg a szépen megünnepelt, mindennemű elhajlás vagy trauma nélküli liturgia iránti vágy lassan teret nyer. Csak ez teszi lehetővé, hogy annak a titoknak nagyszerűségét tisztán érzékelhessük, amelyet a misében ünneplünk, és amelynél Isten a fő cselekvő, mivel a szentmisében ő jön közénk és ő szól hozzánk. Ez sokkal fontosabb, mint a pap vagy a közösség okossága vagy kreativitása. Megválasztásának másnapján XVI. Benedek programszerű beszédében az eukarisztia és a helyes liturgikus ünneplés központi jelentőségét emelte ki. Szerintem szolgálatának ez a legfőbb célja, bár most még nem láthatom előre, hogy milyen konkrét lépéseket lehet ez ügyben tenni. Arra is gondolok, hogy a tradicionalistákkal szemben nagyobb türelem fog kialakulni. Az elkövetkező hónapok talán még Msgr. Lefebvre aprócska skizmájának az elsimítása ügyében is döntőek lesznek.

 

Zenit: A II. Vatikáni Zsinat alatt a zsinati teológus, Joseph Ratzinger állítólag újra és újra azt kérdezte: „És a tan?” Hogyan fogja XVI. Benedek pápa 40 évvel a zsinat után a klérusban és a hívek között az egészséges hit iránti hűséget megerősíteni? Tornielli: Rám különösen az volt nagy hatással, ahogy a Szentatya a hivatala átvétele utáni napon a tanról és a Szentszékről beszélt. Eközben nem a tanításra helyezte a hangsúlyt, se arra nem szólította fel a többieket, hogy engedelmeskedjenek neki, hanem azt jelentette ki, hogy mindenkinek, sőt éppen a pápának leginkább, Krisztust kell követnie, és hogy a Péter-hivatal karizmája pontosan ebből az engedelmességből áll. A társakat a hitben megerősíteni, ez az, ami nem választható el a szeretettől és a szolgálattól. Minél jobban felismerjük, hogy a keresztények hite valami hatalmassal és széppel való találkozást jelent, annál inkább képesek vagyunk megérteni, hogy a „depositum fidei”, a hittan, nem a mi elképzeléseinkből vagy intrepretálásunkból származik, hanem olyan kulcsot jelent, amivel ebbe a titokba tudunk behatolni.

 

Zenit: Várhatunk az új pápától reformokat?

Tornielli: Joseph Ratzinger számtalanszor említette már, hogy kívánatosnak tartja a római kúria reformját, amelyet túl nagynak és bürokratikusnak tart. Nem zárom ki, hogy a pápa intézkedéseket fog tenni ezzel kapcsolatban.

 

²²²²²

 

vissza 

a KEZDŐLAPRA