hagyományhű magyar katolikusok SZŰZ MÁRIÁNAK, MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJÉNEK felajánlott honlapja

 

  SZENT MARGIT LAP

 

  A fenti címmel megjelenő havilap első száma 1995 decemberében készült el,
  2005 júniusában pedig már a 109. szám látott napvilágot. Ehelyütt kerül folyamatosan
  feltöltésre az összes eddig megjelent szám anyaga.

 

  „Azokat, akik megvallanak engem az emberek előtt, én is megvallom majd mennyei Atyám  előtt.”
    (Mt 10,32)

2005. július -110.szám

Tartalom:

U XVI. Benedek pápa beszédeiből

U A francia püspökök nagyon nyugtalanok - Kirchliche Umschau Nr.6/8

U A szubjektivizmus elutasítása - Kirchliche Umschau Nr. 6/8

U A Pius Közösség római kapcsolata - Kirchliche Umschau Nr. 6/8

 

²²²²²

KÖNYÖRGÉS

Adj nekünk, kérünk, Urunk, olyan szellemet,
hogy mindig helyesen gondolkodjunk és cselekedjünk,
hogy így, akik nélküled nem létezhetünk,
szerinted élhessünk.

²²²²²

 

KÖNYÖRGÉS

Isten, ki Szent Annának kegyeskedtél megadni azt a kegyelmet,
hogy egyszülött Fiad szülőjének anyja lehetett,
engedd kegyesen,
hogy akinek ünnepét ünnepeljük, annak pártfogására segítséget nyerjünk.

²²²²²

 

vissza

a SZENT MARGIT LAP  weboldalra                                          a KEZDŐLAPRA