„A FRANCIA PÜSPÖKÖK NAGYON NYUGTALANOK”

(forrás: Kirchliche Umschau)

 

„A pápa kezet nyújt a tradicionalistáknak” – ezzel a címmel jelent meg egy cikk az olasz napilap, az „Il Giornale” május l3-i számában. Az újság a Berlusconi csoport tulajdona, a közép-jobb vonalat képviseli, amely az Egyházzal szemben jóindulattal viseltetik.

 

A cikk egy a francia püspököket nyugtalanságban tartó hírre vonatkozik, és arról számol be, hogy XVI. Benedek pápa Jorge Medina Estevez bíborost a francia Le Barroux-ba küldte, azzal a feladattal, hogy az emeritált kúria-bíboros a pápa nevében az ottani női bencés kolostor most elkészült templomát felszentelje. Medina bíboros az a főpap, aki április 19-én az új pápa megválasztását a világnak hírül adta. Le Barroux bencés apácái a római rítus ősrégi liturgiáját ápolják, amely a 60-as évek liturgia-reformjáig az egész világon szokásban volt. Medina bíboros nem az első egyházfejedelem, aki Le Barroux-ba megy. XVI. Benedek a hittani kongregáció prefektusaként már 1995-ben meglátogatta a kolostort. Abban a levélben, amelyben a pápa most Medina bíborost személyes küldöttének nevezte ki, XVI. Benedek említést is tesz erről az utazásáról. Ezt a levelet ugyan a Vatikán eddig nem hozta nyilvánosságra, de ez a küldetés mindenképpen figyelemre méltó esemény, hiszen pápai legátusokat csak különleges alkalmakra szokás kinevezni.

 

Le Barroux-ban a szerzetesi élet Dom Gerard Calvet-tel kezdődött, aki a 60-as évek végén elhagyta addigi kolostorát, amely igencsak belekerült a zsinati zavargások forgatagába. Eleinte remeteként élt Le Barroux-ban, de idővel egy bencésekből álló közösség alakult ki körülötte. Ez a közösség szoros kapcsolatot tartott fenn Lefebvre érsek papi közösségével, ahol a kolostor szerzeteseit felszentelték és a templom építését adományokkal segítették. 1988-ban azonban elváltak Econe-tól, és az Ecclesia Dei komissziónak rendelték alá magukat. Ezt az irányváltást a Vatikán a kolostornak apátsággá való kinevezésével hálálta meg. Ennek válaszaként a kolostor késznek mutatkozott a kompromisszumra, akceptálta az új mise alkalomszerű koncelebrálását és ma már a vatikáni irányvonalat is védelmezi. A kolostor új apátja, Solesmes nemrégiben már az új liturgiát is celebrálta, ami még az Ecclesia-Dei csoportok köreiben is nemtetszést váltott ki.

    A Le Barroux-i férfi kolostor mellett idővel egy bencés apácákból álló közösség is kialakult. Az a hír, hogy az apácakolostor templomát egy pápai küldött szenteli fel, az „Il Giornale” információi szerint a Vatikánban nem csak örömöt váltott ki. A római kúriában a kemény vonalnak számtalan híve van, akik a régi liturgiának semmilyen teret nem akarnak adni.

 

XVI. Benedek pápa ezzel a lépésével persze nem tett egyebet, mint megvalósított valamit abból, amit évek óta prédikál. „Az Egyház történelme folyamán soha nem szüntetett meg vagy tiltott be hithű liturgiai formákat; egy ilyen lépés ellenkezne az Egyház szellemiségével” – jelentette ki még mint a hittani kongregáció prefektusa 1998 októberében.

    E kijelentésre egyébként az „Ecclesia Dei” pápai dokumentum 10 éves jubileumából került sor. Ebben a dokumentumban II. János Pál pápa arra kérte a püspököket, hogy azoknak a híveknek a kérését, akik a régi rítust szeretnék ünnepelni, nagyvonalúan teljesítsék. A püspökök többsége azonban ignorálta a pápa felhívását.

    A mostani pápa a 2001-ben Rómában megjelent „Isten és a világ” című könyvében nyilatkozott különösen világosan erről a kérdésről: „A rítus helyes tudatossá válásához elengedhetetlen, hogy megszűnjön az a leereszkedő magatartás, amellyel azokkal a liturgikus formákkal szemben viseltetnek egyesek, amelyek 1970-ig az egész világegyházban használatban voltak. Őszintén szólva nem értem, hogy a püspöki hivatalban levők közül miért mutatnak olyan sokan ekkora türelmetlenséget, ami – úgy tűnik – a kor szellemének kötelező tributja, és az Egyházban a szükséges kibékülési folyamatot gátolja.”

    A régi misének leggyakrabban az úgynevezett új-konzervatív püspökök a legelkeseredettebb ellenségei. Prédikációjában, amely a tridenti főpapi misét megszakította, Medina bíboros kijelentette, hogy XVI. Benedek eltökélt abban a szándékában, hogy a „liturgiareform reformját”, amiről bíborosként oly sokszor beszélt, végrehajtsa. Avignon érsekét, Msgr. Jean-Pierre Cattenoz-t, aki jelen volt a misén, láthatólag sokkolták a bíboros eme szavai. A szemtanúk beszámolói szerint arcvonásai szabályosan eltorzultak.

 

Nem csekély jelentőségű, hogy az új pápának Franciaországgal kapcsolatos első hivatali ténykedése egy bíboros kiküldése volt, akit azzal a feladattal bízott meg, hogy a régi misét celebrálja. Ez a tény bizonyára nemcsak az Avignon-i érseknek ad okot fejtörésre.

 

²²²²²

 

vissza

a HABEMUS PAPAM oldalra                            a SZENT MARGIT LAP oldalra