ELHUNYT II. JÁNOS PÁL PÁPA

A SZENT X. PIUS PAPI KÖZÖSSÉG ÁLTALÁNOS RENDFÖNÖKÉNEK

SAJTÓNYILATKOZATA II. JÁNOS PÁL PÁPA HALÁLÁNAK NAPJÁN

A Szent X. Pius Papi Közösség általános rendfőnöke és két asszisztense a közösség összes tagjával, püspökével, papjával, szerzetesével, nővérével és hívével együtt egyesül az egyetemes Egyház imájával a Szentatya, II. János Pál pápa elhunytának hírül vételekor. Az elhunyt lelkét az Atyaisten irgalmára és a Boldogságos Szűz közbenjárására bízzuk.

    A Papi Közösség minden kápolnájában gyászmisét fogunk tartani a Szentatya lelki üdvéért.

    A Szent X. Pius Papi Közösség, amit Mgr. Marcel Lefebvre alapított, üdvözli a Karol Wojtyla által az élet védelméért vezetett harcot és a pápának az erkölcs területén megnyilvánuló elkötelezettségét. Mindazonáltal kötelességének érzi még e napon is megismételni, hogy II. János Pál pápának az ökumenizmus érdekében való fáradhatatlan erőkifejtését mindig helytelenítette: ez a törekvés a hit és az igazság védelmének gyengüléséhez vezetett.

 

A Papi Közösség tisztában van vele, hogy a következő pontifexre emberfeletti feladat vár, és a Szentlélekhez imádkozik a bíborosok megvilágításáért. Reméli, hogy Krisztus új helytartója az Egyház kormánykerekét biztosabb kézzel fogja vezetni, és helyre tudja hozni azt a kárt, amit a II. Vatikáni Zsinat okozott: a liturgikus egység és a hit egysége szétesett és a klérus egészében tanbeli tévedések terjedtek el.

 

E várakozás és remény jegyében most annak az órája vár ránk, hogy azért az emberért imádkozzunk, aki az örökkévalóság küszöbét éppen most lépte át.

 

Mgr. Bernard Fellay

a Szent X. Pius Papi Közösség általános rendfőnöke

Menzingen, húsvét utáni szombat, 2005. április 2-án

 

Requiéscant in pace

²²²²²

 

vissza a TARTALOMHOZ