hagyományhű magyar katolikusok SZŰZ MÁRIÁNAK, MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJÉNEK felajánlott honlapja

 

  SZENT MARGIT LAP

 

  A fenti címmel megjelenő havilap első száma 1995 decemberében készült el,
  2005 júniusában pedig már a 109. szám látott napvilágot. Ehelyütt kerül folyamatosan
  feltöltésre az összes eddig megjelent szám anyaga.

 

  „Azokat, akik megvallanak engem az emberek előtt, én is megvallom majd mennyei Atyám  előtt.”
    (Mt 10,32)

2004. július - 98. szám

Tartalom:

U Az Egyház fő ünnepei július hónapban

U „Üdvözlégy Mária, malaszttal teljes

U Ökumenizmus Máriával?

U Kempis Tamás: Krisztus követése - 42. rész

²²²²²

 

 

AZ EGYHÁZ FŐ ÜNNEPEI JÚLIUS HÓNAPBAN:

július 1. JÉZUS KRISZTUS LEGDRÁGÁBB VÉRÉNEK ÜNNEPE

Krisztus egyszer áldoztatott fel, hogy sokaknak bűneit elvegye: másodszor bűn nélkül fog megjelenni, az őt váróknak üdvösségére.                                                       Communio

 

július 2. SARLÓS BOLDOGASSZONY NAPJA

Áldott vagy te az asszonyok  között, és  áldott a te méhednek gyü-mölcse! De hogyan ju-tok  én  ahhoz, hogy az én Uramnak anyja jön hozzám? Mert íme, amint  fülembe  hangzott köszöntésed szava, örömtől repese a magzat méhemben. És boldog vagy te, ki hittél, mert be fog teljesedni, amiket mondott neked az Úr. És mondá Mária: Magasztalja lelkem az Urat, és örvendez az én szívem megváltó Istenem felett.                                                                      Luk 1,42-47

 

július 16. KÁRMELHEGYI BOLDOGASSZONY – SKAPULÁRÉ ÜNNEPE

Általad kaptuk vissza, Istennek anyja, az elvesztett életet; ki a mennyből kaptad gyermekedet, és a világra a megváltót szülted. Alleluja.

 

július 23. MÁRIA, AZ IRGALOM ANYJA

²²²

vissza

a SZENT MARGIT LAP  oldalra                                                         a KEZDŐLAPRA