hagyományhű magyar katolikusok SZŰZ MÁRIÁNAK, MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJÉNEK felajánlott honlapja

 

  SZENT MARGIT LAP

 

  A fenti címmel megjelenő havilap első száma 1995 decemberében készült el,
  2005 júniusában pedig már a 109. szám látott napvilágot. Ehelyütt kerül folyamatosan
  feltöltésre az összes eddig megjelent szám anyaga.

 

  „Azokat, akik megvallanak engem az emberek előtt, én is megvallom majd mennyei Atyám  előtt.”
    (Mt 10,32)

2005. február - 105. szám

Tartalom:

U Az Egyház fő ünnepei február hónapban

U Újévi köszöntő

U Az ima

U A dél-ázsiai szökőár

U Bessenyei Ferenc gyászbeszéde

²²²²²

 

AZ EGYHÁZ FŐ ÜNNEPEI FEBRUÁR HÓNAPBAN:

 

február 2. GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASSZONY

Sion, ékesítsd föl templomodat, és fogadd Királyodat, Krisztust; öleld át Máriát, a mennyország ajtaját; mert ő hordozta az új világosság dicsőségének Királyát.

február 9. HAMVAZÓSZERDA

Változtass meg minket, üdvözítő Istenünk, és, hogy a negyven napos böjt javunkra váljék, világosítsd meg lelkünket mennyei tanításokkal.

február 11. A SZEPLŐTELENÜL FOGANTATOTT SZŰZ LOURDESI MEGJELENÉSE

Isten, ki a Szűz szeplőtelen fogantatásával méltó hajlékot készítettél Fiadnak, könyörögve kérünk, hogy mi, akik ugyanazon Szűz megjelenését ünnepeljük, lelkünk és testünk egészségét megnyerhessük.

Te Jeruzsálem dicsősége, te Izrael öröme, te népünk ékessége vagy. Egészen szép vagy, Mária, és az eredeti bűn makulája sincsen benned. Boldog vagy, szent Szűz Mária, és méltó minden dicséretre, mert szűzi lábaiddal összezúztad a kígyó fejét.

Meglátogatod a földet s elárasztod; bőséges javakkal elhalmozod.

február 22. SZENT PÉTER ANTIOCHIAI SZÉKFOGLALÁSA

február 24. SZENT MÁTYÁS APOSTOL

²²²

ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ

PATER MICHAEL WEIGL,

AZ OSZTRÁK DISZTRIKT VEZETŐJÉNEK LEVELE A HÍVEKHEZ

Kedves Barátaink és Jótevőink!

Már a Zsoltárok könyvében ezt olvassuk: „Ezért örül a szívem és ujjong a lelkem, s testem is békében fog majd nyugodni. Mert nem adod lelkemet a holtak országának, s nem hagyod, hogy szented meglássa a sírt. Az élet útjára tanítasz engem. Színed előtt az öröm teljessége, s jobbodon a gyönyörűség mindörökké.” (Zsolt 16,9-11)

 

Ugyanezt a gondolatot Szent Ágoston egyik prédikációjában a következőképpen fogalmazta meg: „Az Istenben való öröm állandóan növekszik, a világban való öröm pedig folyamatosan csökken, míg csak teljesen meg nem szűnik. Ezt nem azért mondom, mintha nekünk, ameddig ezen a világon élünk, nem kellene örülnünk, hanem azért, hogy mi már ezen a világon is az Úrban örüljünk.” (Sermo 171,1) Keresztes Szent János ezt a belső örömet így írta le: „A Szentlélek ezen örömteli megnyilatkozásai a lélek mélyében zajlanak le, ahova sem az érzékiség, sem az ördög nem tud behatolni. És ezért ezek a kinyilatkoztatások annál bizonyosabbak, jelentősebbek és gyönyörűségesebbek, minél inkább a bensőnkben játszódnak le. Mert minél bensőségesebb valami, annál tisztább, és minél nagyobb a tisztaság, annál gazdagabban, gyakrabban és tökéletesebben nyilatkozik meg bennünk Isten.” (Élő szeretetláng, Canc. 1,9)

 

Mivel idén már nagyon korán, azaz február 9-én elkezdődik a nagyböjt, figyelmüket különösen alapítónk szívhez szóló pásztorlevelére szeretném felhívni, amelyet nem csak olvasni, hanem sokkal inkább átmeditálni kell.

 

Kívánom, hogy ne csak egy felszabadult, örömteli farsangot élhessünk át, hanem sokkal inkább egy kegyelmekben gazdag és meghatározó böjti időt. Az első évszázadok keresztényei dicsőségnek tartották, ha szenvedhettek a mi Urunk Jézus Krisztusért, mert ezáltal hozzá válhattak hasonlóvá. Könyörögjünk mi is a Szentlélek ajándékaiért, hogy segítségével bajainkat, kísértéseinket és félelmeinket ne csak elszenvednünk kelljen, hanem őszinte és határozott odaadással érdemszerzően és tudatosan áldozhassuk fel. Egy olyan világban, amely a legújabb természeti katasztrófa hatására képes ugyan még emberi szánalmat mutatni és ápolni, embertársaink számára nekünk, hivő keresztényeknek a földi javak előtt sokkal inkább a természetfeletti és ezáltal romolhatatlan javakért való küzdelem kell, hogy a szívügyünk legyen; hiszen e javakért élünk mindannyian e földön.

²²²

Könyörülj rajtam, Isten, könyörülj rajtam:

mert beléd vetem bizodalmamat.

Az égből küld szabadulást nekem,

és gyalázatba taszítja, kik taposnak rajtam.

²²²

Uram! ne elkövetett bűneink szerint,

és ne gonoszságaink szerint fizess nekünk.

Uram! ne emlékezzél meg gonoszságainkról:

siessen elénk irgalmasságod; mert felette szegények lettünk.

Segíts minket, szabadító Istenünk;

és neved dicsőségéért ments meg, Uram! minket;

és bocsásd meg nevedért bűneinket.

²²²

Isten, ki látod, hogy nincs semmi erőnk,

őrizz meg minket belülről és kívülről,

hogy testünk minden bajtól védve legyen,

és lelkünk a rossz gondolatoktól megtisztuljon.

 

²²²

vissza

a SZENT MARGIT LAP  oldalra                                                       a KEZDŐLAPRA