hagyományhű magyar katolikusok SZŰZ MÁRIÁNAK, MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJÉNEK felajánlott honlapja

 

  SZENT MARGIT LAP

 

  A fenti címmel megjelenő havilap első száma 1995 decemberében készült el,
  2005 júniusában pedig már a 109. szám látott napvilágot. Ehelyütt kerül folyamatosan
  feltöltésre az összes eddig megjelent szám anyaga.

 

  „Azokat, akik megvallanak engem az emberek előtt, én is megvallom majd mennyei Atyám  előtt.”
    (Mt 10,32)

2002. szeptember - 76. szám

Tartalom:

U Alfonso de Galarreta püspök szentbeszéde

U „Beteljesedett” - Jézus hatodik szava a kereszten

U Kempis Tamás: Krisztus követése - 29. rész

²²²²²

 

Mindazt, amit tettél nekünk, Uram, igaz ítélettel cselekedted,

mert vétkeztünk ellened és parancsaidnak nem engedelmeskedtünk;

de dicsőítsd meg nevedet és tégy velünk nagy irgalmasságod szerint.

 

²²²

„A szívbeli hit ugyanis megigazulásra,

a szóbeli megvallás az üdvösségre szolgál.”

                                                         (Róm. 10,10)

²²²

 

Szeretetünk Isten iránt abban mutatkozik,

hogy megtartjuk parancsait. Parancsai nem nehezek.

Minden ugyanis, ami Istentől született,

győzedelmeskedik a világon.

 

²²²

 

vissza

a SZENT MARGIT LAP  oldalra                                                       a KEZDŐLAPRA