hagyományhű magyar katolikusok SZŰZ MÁRIÁNAK, MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJÉNEK felajánlott honlapja

 

  SZENT MARGIT LAP

 

  A fenti címmel megjelenő havilap első száma 1995 decemberében készült el,
  2005 júniusában pedig már a 109. szám látott napvilágot. Ehelyütt kerül folyamatosan
  feltöltésre az összes eddig megjelent szám anyaga.

 

  „Azokat, akik megvallanak engem az emberek előtt, én is megvallom majd mennyei Atyám  előtt.”
    (Mt 10,32)

2002. december - 79. szám

Tartalom:

U „Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet”

U H.H.P. Weigl levele a hívekhez

U Isten a jövő ura

U Kempis Tamás: Krisztus követése - 32. rész

²²²²²

Esedezünk, Uram, kegyelmedért,

hogy ez isteni segédeszközök

bennünket a vétkektől megtisztítva,

a közelgő ünnepekre előkészítsenek.

²²²

vissza

a SZENT MARGIT LAP  oldalra                                                          a KEZDŐLAPRA