Isten birodalmának története
írta: Wilhelm Hünermann
(részlet)
Az új idők kapujánál
Nikolaus von Cues bíboros halála (1464)

"De valami egészen érdekeset találtam" - mutatja elragadtatottan Péter. "Valami egészen újat, ami alapjaiban fog mindent megváltoztatni. Nézzen ide, nagyméltóságú Uram! Itt van egy latin Biblia, melyet Mainz-ban egy bizonyos Johannes Gensfleisch, Gutenberg-nek is nevezett, adott ki. Nem írva van, hanem mozgatható betűkkel nyomtatva. A jövőben nem kell majd a szerzeteseknek fáradságos munkával könyveket másolni. Gutenberg nyomdájában rövid idő alatt százával, ezrével lehet majd példányokat rendelni, melyek olcsó pénzért az egész világon elterjednek."
"Régóta ismerem ezt a művészetet, barátom" - mosolyog a bíboros. "Csak azt nem tudom, vajon áldást hoz-e ez majd a világ számára vagy sem. Nem minden, ami le van írva, érdemli meg, hogy bárki elolvashassa. Mindenesetre ez a találmány nyítja meg az új idők kapuját."

"Nem lesz több keresztes háború" - folytatja Cusanus. "Azok az idők, mikor Európa ilyen nemes célokért elragadtatottan összefogott, örökre elmúltak. Nem lesz több keresztes háború. Dómokat, melyeknek a tornyai az égig nyúlnak, sem fognak többé építeni. Az új katedrálisok kupolái alkotják azt az új eget, melyet az emberek maguknak készítenek. Nem fognak többé Summa-t sem írni, amit egykor Albert és Tamás írtak, nem koronáznak többé császárt, nem találnak ki többé olyan költői művet, mely Dante Isteni színjátékához hasonlóan földet, eget, időt és örökkévalóságot összefoglal. A nagy egységek ideje tovatűnt. A szellem ezután szét fog bontani mindent, részleteket fog kutatni, a tudomány minden területén hallatlanul új ismeretekre fog jutni. De a a végső nagyság hiányozni fog belőle, mert nem fog tudni többé semmit sem összefoglalni. Minden felbomlik, mióta a hit egysége veszélybe került és az Isten-szeretet mély áhítata kihűlt. Az emberek szélesre feszítik majd hajóik vitorláit, ahogy ezt a portugálok már most teszik, de nem Isten országát keresik többé, hanem földi kincsek után ásnak idegen partokon."
"Milyen sötéten lát Ön!" - kiáltja Peter von Erkelenz.
"A valóságot látom! Volt valaki (Kempis Tamás), aki már régen felismerte és leírta ezt kis könyvecskéjében, a Krisztus követésében. Ebben egy haldokló világnak tartott tükröt és e világ sírjának kapujára ezt véste: Isten szeretetén és szolgálatán kívül hiúságok hiúsága minden. Az a legfőbb bölcsesség, hogy a világ megvetése által törekedjünk az örök hazába."

²²²²²

vissza
a KÖNYVTÁR oldalra                                                                   a KEZDŐLAPRA