Bízzatok, mert én legyőztem a világot
(Jn 16,33)
Bűn nélkül fogantatott szeplőtelen Szűz Mária,  
könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk  
(Csodásérem)  

    hagyományhű magyar katolikusok

SZŰZ MÁRIÁNAK,
MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJÉNEK
felajánlott honlapja    Július 1-én, délután 4 órakor
a SÁGVÁRI plébániatemplomban

TRIDENTI RÍTUSÚ ÚJMISÉT

mutatott be egy június 22-én, Veszprémben szentelt pap


2007. június 22-én Veszprémben pappá szenteltek két papnövendéket, akik főpásztoruktól megkapták az engedélyt, hogy szentmiséjüket olykor tridenti rítusban is bemutathassák. A két frissen szentelt pap első útja Rómába vezetett, hogy Szent Péter sírjánál tiszteletüket leróhassák és az Egyház, az „örök Róma”, a pápa iránti hűségüket kifejezhessék. Római tartózkodásuk alatt fogadta őket az Ecclesia Dei pápai komisszió titkára, akitől azt a felvilágosítást kapták, hogy a tridenti rítusú szentmise engedélyezéséről szóló pápai Motu Proprio megjelenése a közeli napokban várható, és ahol hazai főpásztoruktól kapott engedélyüket a tridenti rítusú szentmise bemutatására megerősítették. A két fiatal pap közül az egyik, Simon Gábor, újmiséjét, július 1-én, vasárnap szülőfalujában, Ságváron mutatta be, elöljárói, számos paptársa, rokonai és nagy számú hívősereg előtt. Ságváron 1887-ben volt utoljára újmise. Külön érdekesség, hogy az akkori mise bemutatója ugyanabban az utcában született, amelyben a mostani újmisés pap, Simon Gábor. 1970 óta ez az újmise volt az első, amelyet az Egyház hagyományos rítusában, az ú. n. tridenti rítusban mutattak be Magyarországon.
A következő képek a ságvári újmisén készültek.


Az újmisés képek
         KÉPSOROZAT A SZENTMISÉRŐL   Készülődés a szentmisére

   Bevonulás

A két frissen szentelt pap


     A falu plébánosa üdvözli az újmisés papot

A falu hívei üdvözlik az újmisés papot

   A szentmise
                 

            


Ecce Agnus Dei..
            
            A pap a mise végén áldást oszt


Az utolsó evangélium

A mise végén a pap köszönetet mond a híveknek

   Újmisés áldás
       
       Simon Gábor elsőnek plébánosának adja áldását

Az újmisés pap kispap-társának adja áldását

       
       Gábor atya édesanyjának adja áldását

..majd édesapjának

       
       és két nagymamájának

végül a híveknek


VIDEOFELVÉTELEK A SZENTMISÉRŐL


ELEJÉRE


vissza
a KÖNYVTÁR oldalra                  a KEZDŐLAPRA                         a GALÉRIA oldalra