Bízzatok, mert én legyőztem a világot
(Jn 16,33)
Bűn nélkül fogantatott szeplőtelen Szűz Mária,  
könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk  
(Csodásérem)  

    hagyományhű magyar katolikusok

SZŰZ MÁRIÁNAK,
MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJÉNEK
felajánlott honlapja    KÉPSOROZAT
a július 22-én bemutatott
TRIDENTI RÍTUSÚ ÚJMISÉRŐL


2007. június 22-én Veszprémben pappá szenteltek két papnövendéket, akik főpásztoruktól megkapták az engedélyt, hogy szentmiséjüket olykor tridenti rítusban is bemutathassák. A két frissen szentelt pap első útja Rómába vezetett, hogy Szent Péter sírjánál tiszteletüket leróhassák és az Egyház, az „örök Róma”, a pápa iránti hűségüket kifejezhessék. Római tartózkodásuk alatt fogadta őket az Ecclesia Dei pápai komisszió titkára, akitől azt a felvilágosítást kapták, hogy a tridenti rítusú szentmise engedélyezéséről szóló pápai Motu Proprio megjelenése a közeli napokban várható, és ahol hazai főpásztoruktól kapott engedélyüket a tridenti rítusú szentmise bemutatására megerősítették.

A következő képek Simon Gábor atya
Pünkösd utáni nyolcadik vasárnap bemutatott szentmiséjén készültek.

   Szent Péter és Pál plébániatemplom

   Bevonulás

Gábor atya üdvözli a híveket és felkészül a szentmiseáldozat bemutatására

   A szentmise
                        Lépcsőimádság


Tömjénezés

Evangélium

A szószéken

Részlet a szentleckéből (Róm 8,12-17)
mp3 fájltípus: 36 mp; 254 KB
wma fájltípus: 36 mp; 159 KB

Részlet a szentbeszédből
mp3 fájltípus: 1:59 p; 830 KB
wma fájltípus: 1:59 p; 496 KB


Dominus vobiscum

Perselyezés

   Átváltoztatás és Úrfelmutatás

   Áldoztatás

Misereátur tui omnipotens Deus ..

Indulgéntiam, absolutiónem et remissionem ..

Ecce Agnus Dei ..


A pap a mise végén áldást oszt

Az utolsó evangélium

   Újmisés áldás

A szentmise vége

Az atya újmisés áldást oszt


Vasárnapi hirdetések               

A plébános megköszöni Gábor atyának a szentmisét           

   KivonulásELEJÉRE


vissza
a KÖNYVTÁR oldalra                  a KEZDŐLAPRA                         a GALÉRIA oldalra