hagyományhű magyar katolikusok SZŰZ MÁRIÁNAK, MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJÉNEK felajánlott honlapja

          SZENT MARGIT LAP
          A fenti címmel megjelenő havilap első száma 1995 decemberében készült el.
          2005 júniusában pedig már a 109. szám látott napvilágot. Ehelyütt kerül folyamatosan
          feltöltésre az összes eddig megjelent és ezután megjelenő szám anyaga.

          „Azokat, akik megvallanak engem az emberek előtt, én is megvallom majd mennyei Atyám előtt.”
               (Mt 10,32)


2005. október - 113. szám

Tartalom:

    U      XVI. Benedek pápa beszédeiből
                  - a püspökszinódus megnyitóján, 2005. október 2-án
                  - a szerdai általános audiencián, 2005. október 5-én
                  - az Úrangyala imádságon, 2005. október 9-én
    U      Püspökszinódus a Vatikánban
    U     Hírek az Egyház életéből
                  - „Én anélkül celebrálom a tridenti misét, hogy ehhez bárkitől engedélyt kérnék”
                  - Sajtóhelyesbítés
                  - Monsignore Vogel különös levele
    U      Mindenszentek - írta: Joseph Ratzinger bíborosMonsignore Vogel különöse levele

Szeptember elején a Szent X. Pius Papi Közösség levelet kapott a „Fatimai Világapostolság” felelős vezetőjétől a közösség zarándoklatával kapcsolatban. (Mint ismeretes a papi közösség nyáron zarándoklaton volt Fatimában, hogy a tavaly májusban a hinduk által elkövetett szentségtörésért engeszteljen. Ezt az engesztelő zarándoklatot a helyiek minden módon, az ima alatti porszívózással, hangos gépzenével, két nővér mikrofonos énekével, a kápolna előtt húzott kordonnal, igyekeztek megzavarni.) Íme a levél:

Adjon Isten (Grüß Gott), megkaptuk egy fáradt zarándok levelét és a „Fatima, porszívó és turbánok” című beszámolót. Nagyon sajnáljuk, hogy ilyen rideg fogadtatásban volt részük, holott csak engesztelni akartak a tavaly májusban ott történtekért.
     Mindazonáltal fontolják meg, hogy a hinduk pogány létükre nem tudták, mit tesznek. Az Önök közösségének azonban át kellene gondolnia, mekkora igazságtalanságot követnek el az Egyházzal szemben annak élő közösségétől való elszakadásukkal. Mivel akarják az egység e megbontását igazolni? Milyen szomorúnak kell Isten Anyjának lennie, mikor ennyi zarándokot lát, akik hisznek Krisztusban, és még sem keresik az egységhez vezető utat. Μετανοειτε! Fordulj vissza!
     Baráti üdvözlettel, Msgr. Ludwig Vogel


Kedves gesztus, hogy Msgr. Vogel elnézést kér azért a botrányos fogadtatásért, amelyet a papi közösség zarándokainak Fatimában készítettek, pedig – információink szerint – a helyi illetékesek Rómából parancsot kaptak, hogy tisztességesen fogadjanak bennünket!
     A levél második felében a szerzőnek sürgősen még egyszer logikusan át kellene gondolnia szemrehányásait. Az első szemrehányás: „A hinduk pogány létükre nem tudták, mit tesznek.” Az lehet, hogy a pogányok nem tudják, mit cselekszenek. De Msgr. Vogel tudja, hogy mit tesz! És Mgr. Luciano Guerra, a szent hely ellen elkövetett tavalyi galádságért felelős pap ugyancsak, hiszen ő volt az, aki a pogányoknak az istenkáromló rituált engedélyezte.
     A második szemrehányás: „Mekkora igazságtalanságot követnek el az Egyházzal szemben annak élő közösségétől való elszakadásukkal.” Istennek hála, nem csak a földön küzdő Egyház létezik, hanem a triumfáló a mennyben és a szenvedő a tisztítótűzben is. Ők mind az „élő” Egyházhoz tartoznak – és velük mi a legjobb társaságban vagyunk! A mártíroknak megszámlálhatatlan serege megfordulna sírjában, ha látná, hogy katolikus templomokban pogány rituálékat engedélyeznek, miközben ők életüket adták, hogy ne kelljen hamis isteneknek áldozniuk! A monsignorenak ezek után csak egyet kívánhatunk: Értse meg, amit ő maga írt – μετανοειν ugyanis szó szerint ezt jelenti: „véleményét megváltoztatni”. Helyes belátás, felismerés – ez az, ami itt hiányzik!


vissza
a SZENT MARGIT LAP oldalra                                       a KEZDŐLAPRA