hagyományhű magyar katolikusok SZŰZ MÁRIÁNAK, MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJÉNEK felajánlott honlapja

          SZENT MARGIT LAP
          A fenti címmel megjelenő havilap első száma 1995 decemberében készült el.
          2005 júniusában pedig már a 109. szám látott napvilágot. Ehelyütt kerül folyamatosan
          feltöltésre az összes eddig megjelent és ezután megjelenő szám anyaga.

          „Azokat, akik megvallanak engem az emberek előtt, én is megvallom majd mennyei Atyám előtt.”
               (Mt 10,32)


2006. április - 119. szám

Tartalom:

    U       Általános tudnivalók a szentmiséről - részletek a Szunyogh Xavér féle misszáléból
    U       A hívek magatartása a szentmise alatt


FELTÁMADTAM
ÉS ÍME, VELED VAGYOK:
ALLELUJA, ALLELUJA, ALLELUJA

Húsvétvasárnap introitusa                 


Mivel Isten kegyelméből közösségünk létszáma megnövekedett, időszerűnek látszott a szentmise szertartásairól egy rövid összefoglalót megjelentetni. Erre kiváló alkalom a mostani áprilisi szám, hiszen e hónapban ünnepeljük a szentmise megalapításának szentséges titkát.


Végezetül egy rövid összefoglaló a hívek helyes magatartásáról a mise alatt

(A következő útmutatás az „Ursprung und Ziel” – melyet minden hívő havonta megkap – 1997 november havi 103. számában a 16. oldalon jelent meg Pater Schmidberger az osztrák disztrikt akkori elöljárójának tollából – nyilván nem ok és célzatosság nélkül. Vastag betűvel azok a minimális viselkedési normák állnak, melyek betartására már Pater Maessen felhívta figyelmünket. Csendes mise alatt az oltár két oldalán 1-1 gyertya ég, míg az énekes mise alatt 3-3. Magyarországon szombatonként általában csendes misét, vasárnaponként pedig énekes misét mutat be a pap.)

1. Csendes mise (missa lecta): A hívek a pap be- és kivonulásakor, az Evangélium és az utolsó Evangélium olvasásakor állnak, különben végig térdelnek.

2. Énekes mise (missa cantata):


vissza
a SZENT MARGIT LAP oldalra                                       a KEZDŐLAPRA