hagyományhű magyar katolikusok SZŰZ MÁRIÁNAK, MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJÉNEK felajánlott honlapja

          SZENT MARGIT LAP
          A fenti címmel megjelenő havilap első száma 1995 decemberében készült el.
          2005 júniusában pedig már a 109. szám látott napvilágot. Ehelyütt kerül folyamatosan
          feltöltésre az összes eddig megjelent és ezután megjelenő szám anyaga.

          „Azokat, akik megvallanak engem az emberek előtt, én is megvallom majd mennyei Atyám előtt.”
               (Mt 10,32)


2006. június - 121. szám

Tartalom:

    U       Lefebvre érsek prédikációja egy bérmálás alkalmából
    U       Hiszek a Szentlélekben - Aquinói Szent Tamás magyarázata
    U       Az Isteni Jóság Küldötte - részletek Nagy Szent Gertrúd művéből
    U       Az Én a hitben Luther Mártonnál - 6. rész - írta: Paul Hacker


VENI, SANCTE SPÍRITUS,
ET EMÍTTE CAELITUS,
LUCIS TUAE RÁDIUM

Pünkösd sequentiája                 


  HELFTAI NAGY SZENT GERTRÚD: AZ ISTENI JÓSÁG KÜLDÖTTE

a könyv első kiadásának címlapja

Nürnbergi Mester fametszete (1517)
Nagy Szent Gertrúdról


vissza
a SZENT MARGIT LAP oldalra                                       a KEZDŐLAPRA