hagyományhű magyar katolikusok SZŰZ MÁRIÁNAK, MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJÉNEK felajánlott honlapja

          SZENT MARGIT LAP
          A fenti címmel megjelenő havilap első száma 1995 decemberében készült el.
          2005 júniusában pedig már a 109. szám látott napvilágot. Ehelyütt kerül folyamatosan
          feltöltésre az összes eddig megjelent és ezután megjelenő szám anyaga.

          „Azokat, akik megvallanak engem az emberek előtt, én is megvallom majd mennyei Atyám előtt.”
               (Mt 10,32)


2006. október - 125. szám

Tartalom:

    U      A Novus Ordo Missae érvényessége
    U      Hiszek Jézus Krisztusban - írta: Aquinói Szent Tamás
    U      A szentmise története - 1. rész - írta: Dr. Petró József (ez cikk csak később lesz olvasható a honlapon)2006. október 29. vasárnap:
KRISZTUS-KIRÁLY ÜNNEPE

Introitus:
Méltó a Bárány, aki megöletett, hogy övé legyen a hatalom és istenség és bölcsesség és erő és tisztelet. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Isten, add át ítéletedet a Királynak és igazságodat a Király Fiának.

Orátio:
Mindenható örök Isten, ki azt akartad, hogy szeretett Fiadban, a mindenség Királyában minden megújhodjék, engedd kegyelmesen, hogy a népek minden családja, akiket a bűn sebe elszakított egymástól, az ő édes uralmának hódoljon.

Alleluja,
alleluja. Az ő hatalma örökkévaló hatalom, mely el nem vétetik; és országa, mely el nem enyészik.


vissza
a SZENT MARGIT LAP oldalra                                       a KEZDŐLAPRA