hagyományhű magyar katolikusok SZŰZ MÁRIÁNAK, MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJÉNEK felajánlott honlapja

          SZENT MARGIT LAP
          A fenti címmel megjelenő havilap első száma 1995 decemberében készült el.
          2005 júniusában pedig már a 109. szám látott napvilágot. Ehelyütt kerül folyamatosan
          feltöltésre az összes eddig megjelent és ezután megjelenő szám anyaga.

          „Azokat, akik megvallanak engem az emberek előtt, én is megvallom majd mennyei Atyám előtt.”
               (Mt 10,32)


2006. november - 126. szám

Tartalom:

    U      A szentmise története - 2. rész - írta: Dr. Petró József (ez cikk csak később lesz olvasható a honlapon)
    U      Klasszikus római rítusú misék Budapesten
    U      Onnan fog eljönni ítélni eleveneket és holtakat - írta: Aquinói Szent Tamás
    U      Az egyházi temetés - írta: P. Alois Brühwiler


Mentsd meg, Uram, minden megholt hívő lelkét a bűnök bilincsétől
És kegyelmeddel siess segítségükre,
hogy a szigorú ítéletet elkerülhessék.
És az örök világosság boldogságát élvezhessék.Tridenti rítusú szentmisék Budapesten

A Szent Péter Papi Testvérület (melyet 1988-ban a Szent X. Pius Papi Közösségből kivált, a püspökszentelést helytelenítő papok alapítottak) egyik, Krakkóból ideutazott papja 2006. november 12-én a budapesti Jáki Kápolnában tridenti rítusú szentmisét mutatott be. Mivel Erdő Péter bíboros úrtól nem egyszeri, hanem rendszeres misézésre kapták meg az engedélyt, tervük szerint a jövőben legalább havonta egyszer (decemberben előreláthatólag 27-én), majd később (az első magyar anyanyelvű náluk végzett szeminarista pappá szentelése után) hetente, sőt naponta fogják a tridenti rítusú szentmiseáldozatot bemutatni. Ezzel a hírrel kapcsolatban álljon itt néhány adat arról, kik, mikor és hol mutatták be a „tridenti” rítusú szentmisét hazánkban az elmúlt évtizedekben:

Tudomásom szerint több pap (például a budapesti ferenceseknél) is akadt, aki nehezen és viszonylag későn tért rá a Novus Ordo bemutatására. Amit biztosan tudni lehet: Szigeti Imre József O.P. 1975-ben történt szabadulásától egészen 2001. június 24-ig (tehát halála előtt egy hónapig) a tridenti (illetve a régi domonkos) rítusú szentmisét celebrálta az Angolkisasszonyok Váci utcai templomában. Varsányi Ferenc esperes úr, még mint káplán, püspökétől, Lékai Lászlótól kapott engedélyt a „régi” mise bemutatására. Bár ezt az engedélyt az évek során egyre szigorították, nyugdíjba vonulásáig rendszeresen celebrált „tridenti” rítusú misét, többnyire a Jáki Kápolnában, ahol évtizedekig templomigazgató volt. Értesüléseim szerint vidéken is akadtak olyan idős papok, akik a tridenti rítusban celebráltak (például Sopronban), ha nem is nyilvánosan, de legalább magánmiséjükben.

Magyarországon a Novus Ordo bevezetése és kötelezővé tétele óta az első, nyilvános, nagy létszámú hívősereg előtti tridenti misét először 16 évvel ezelőtt 1990. október 21-én, Pünkösd utáni huszadik vasárnapon mutatták be. A vasárnapi ünnepi misét a budapesti Benczúr utcában Pater Natterer celebrálta. Másnap, október 22-én hétfőn az esti misét Pater Stephan Maessen atya mutatta be a városligeti Jáki Kápolnában. Ettől az időponttól kezdve a Szent X. Pius Papi Közösség papjai rendszeresen jártak, járnak Magyarországra; átlagosan havi két misét mutatnak be tridenti rítusban.

A Benczúr utcai nevezetes mise tizenhat éves évfordulóját, Pünkösd utáni huszadik vasárnapot (1990-ben és idén, 2006-ban is a Pünkösd utáni huszadik vasárnap esik erre a dátumra) és a vasárnapot követő hétfőt mind a budapesti Thököly úti Magyarország Királynője Kápolnában, mind a lajosmizsei Szent Rita Kápolnában tridenti rítusú szentmisével ünnepelhették a magyar hívek. Pater Maessen, aki az 1990-es első mise után hat évig járt Magyarországra a szentmisét az Egyház kétezer éves hagyományai szerint bemutatni, Lajosmizsén celebrálta a jubileumi misét. Fontos tudni, hogy az Ecclesia Dei pápai dokumentum szerint a híveknek korlátozás nélkül szabad a Szent X. Pius Papi Közösség papjai által bemutatott szentmisén részt venni.

Ez év novemberétől tehát két helyszínen, havonta több vasárnapon is sor kerül a zsinat előtti szentmise nyilvános bemutatására. Ha a szentmise általános engedélyezéséről szóló pápai Motu proprio megjelenik, reméljük egyre több templomban vehetnek majd részt a magyarországi hívek is az Egyház hagyományos szentmiséjén, hiszen nyílt titok, hogy hazánkban is egyre több fiatal pap e rítusban szeretné a szentmisét bemutatni.


vissza
a SZENT MARGIT LAP oldalra                                       a KEZDŐLAPRA