hagyományhű magyar katolikusok SZŰZ MÁRIÁNAK, MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJÉNEK felajánlott honlapja

          SZENT MARGIT LAP
          A fenti címmel megjelenő havilap első száma 1995 decemberében készült el.
          2005 júniusában pedig már a 109. szám látott napvilágot. Ehelyütt kerül folyamatosan
          feltöltésre az összes eddig megjelent és ezután megjelenő szám anyaga.

          „Azokat, akik megvallanak engem az emberek előtt, én is megvallom majd mennyei Atyám előtt.”
               (Mt 10,32)


2006. december - 127. szám

Tartalom:

    U      „Készítsétek az Úr útját” - Lepsényi Miklós prédikációja Advent negyedik vasárnapjára
    U      A szentmise története - 3. rész - írta: Dr. Petró József (ez cikk csak később lesz olvasható a honlapon)
    U      Bűnbánati ájtatosság


Örüljetek az Úrban mindig, újra mondom, örüljetek.
Ismerje meg mindenki a szelídségteket:
az Úr közel vagyon.
Ne legyetek semmiben sem aggodalmaskodók,
hanem mindenben terjesszétek kéréseiteket az Isten elé
imádságban és könyörgésben hálaadással.
S az Istennek az a békéje, amely meghalad minden értelmet,
megőrzi szíveteket és elméteket
Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.


vissza
a SZENT MARGIT LAP oldalra                                       a KEZDŐLAPRA