hagyományhű magyar katolikusok SZŰZ MÁRIÁNAK, MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJÉNEK felajánlott honlapja

          SZENT MARGIT LAP
          A fenti címmel megjelenő havilap első száma 1995 decemberében készült el.
          2005 júniusában pedig már a 109. szám látott napvilágot. Ehelyütt kerül folyamatosan
          feltöltésre az összes eddig megjelent és ezután megjelenő szám anyaga.

          „Azokat, akik megvallanak engem az emberek előtt, én is megvallom majd mennyei Atyám előtt.”
               (Mt 10,32)


2007. február - 129. szám

Tartalom:

    U      Amilyen a vasárnapod, olyan halálod napja - írta: P. Martin Fuchs
    U      Az utolsó szó Istené” - írta: M. Basilea Schlink
    U      Egy titkot akarok rád bízni” - írta: Mercier bíboros
    U      A bűnbánat szentsége - írta: P. Martin Fuchs és részlet a Tamás breviáriumból
    U      A szentmise története - 5. rész - írta: Dr. Petró József (ez cikk csak később lesz olvasható a honlapon)


AZ UTOLSÓ SZÓ ISTENÉ
Írta: M. Basilea Schlink
Részlet
Miért gyűlölik Jézus híveit manapság olyan nagyon? Mindenekelőtt azért, mert hozzá tartoznak, a Legmegvetettebbhez, akinek Anyja karjaiban már csecsemőként menekülnie kellett, akit gyermek évei óta üldöztek – míg végül keresztre nem feszítették. A Jézus iránt érzett szeretet hajtja a hozzá hűségeseket arra, hogy az Ő nyomdokain járjanak, és életvitelükben annyira mások legyenek, mint korunkban bárki más. Megingathatatlanul tartják magukat Isten parancsaihoz, és nem tagadják meg Jézusban való hitüket. Ez formálja életüket és viselkedésüket. Teljes határozottsággal úsznak az árral, azaz korunk sátáni áramlataival szemben. Hiszen ma milliók és milliók emelik fel öklüket Isten ellen, köpik le a keresztet, gúnyolják ki Jézus halálát és hurrogják le övéit. Ezért kerülik a hűségeseket egyre jobban és egyre többen, ezért gúnyolják ki őket egyre gyakrabban.

A mi eleddig még „szabad” világunkban tapasztalható keresztény-üldözés egyre nagyobb méreteket fog ölteni, egyre szélesebb területeken fog elterjedni. Akkor az Istenhez hűségesnek maradtakat még másképp, még jobban fogják gyalázni, ócsárolni és a nyilvánosság előtt rágalmazni. Hazugságokkal és árulásokkal rosszat fognak terjeszteni róluk és erkölcsi gyilkosságot fognak elkövetni rajtuk, anélkül, hogy bármely bíróság fellépne ez ellen. A média segítségével ez könnyen és gyorsan elterjedhet az egész világon. Nemsokára egyre nagyobb mértékben fogják a keresztény műveket tönkretenni és a hívők életét veszélyeztetni. Ez Jézus útján nem történhet másképp. (tovább)


A BŰNBÁNAT SZENTSÉGE
Írta: P. Martin Fuchs
Részlet
A szentgyónás áldásokban gazdag hatásai felettébb számosak:
     – a bűnök és az örök büntetés eltörlése;
     – a kegyelmi élet visszaadása és gyarapítása;
     – a megszerzett és a halálos bűn által elvesztett érdemek újraéledése;
     – erő megszerzése, hogy az újabb bűnöket ne kövessünk el;
     – az örökéletre szóló érdemek szerzésének lehetősége;
     – a lelki nyugalom visszaszerzése;
     – az új kísértések elleni védelem megszerzése;
     – az igazságtalanságok helyrehozása;
     – mindennemű bűnből való meggyógyulás;
     – a gyónási titok mártírjai stb.

Ne feledjük, hogy minden egyes gyónás kegyelmének nagysága a bűnbánat mértékétől függ, vagyis attól a szándékunktól, hogy milyen eltökélten akarunk a bűntől elfordulni. Bár a szentgyónás menetében számunkra többnyire a bűnök megvallása, felsorolása esik a legnehezebben, gyónásunkban nem ez a döntő, hanem a bűnbánatunk. Mégha hosszan soroljuk is vétkeinket, de az egyik vagy másik bűnhöz továbbra is ragaszkodnánk, vagy nem kerüljük a továbbiakban e bűnnek a lehetőségét, a szentgyónásunk kevéssé vagy egyáltalán nem lenne gyümölcsöző. Azt se feledjük, hogy a szentgyónáson kívül is számtalan lehetőségünk van bocsánatos bűneink törlesztésére. Például azzal, hogy azon erények megszerzéséért küzdünk, melyek e bűneinkkel ellentétesek: például a fösvénységet a nagylelkűséggel és alamizsnával, a szeszélyességet kedvességgel, a mértéktelenséget mértékletességgel, a haragot szelídséggel, a lustaságot szorgalommal próbáljuk legyőzni. (tovább)


vissza
a SZENT MARGIT LAP oldalra                                       a KEZDŐLAPRA