hagyományhű magyar katolikusok SZŰZ MÁRIÁNAK, MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJÉNEK felajánlott honlapja

          SZENT MARGIT LAP
          A fenti címmel megjelenő havilap első száma 1995 decemberében készült el.
          2005 júniusában pedig már a 109. szám látott napvilágot. Ehelyütt kerül folyamatosan
          feltöltésre az összes eddig megjelent és ezután megjelenő szám anyaga.

          „Azokat, akik megvallanak engem az emberek előtt, én is megvallom majd mennyei Atyám előtt.”
               (Mt 10,32)


2007. október - 137. szám

Tartalom:

    U      Pascendi Dominici Gregis - 2. rész - Szent X. Pius pápa enciklikája a modernisták tévedéseiről
    U      A protestantizmus és a korszellem - 2. rész - írta: P. Gerd Heumesser
    U      A szentmise története - 13. rész - írta: Dr. Petró József (ez cikk csak később lesz olvasható a honlapon)


A szentmise története
(Részlet)

Meg kell itt még azt is említenünk, hogy a hitvallásokban nem voltak meg az összes keresztény igazságok, még csak a főbbek sem, hanem a keresztények főleg azokat a hittételeket vették fel a Credo-ba, amelyeket a korukbeli eretnekek kétségbevontak, támadtak. Ami egészen természetes is. Mert hiszen ha az Egyház a keresztelésnél, vagyis egy jelentkezőnek az Egyházba való felvételénél, meg akart bizonyosodni arról, hogy az illető a hit dolgában az igaz keresztényekkel tart-e, úgy főleg azokra az igazságokra vonatkozóan kellett hitvallást követelnie, amelyek körül azokban az időkben harc folyt. Így érthető, hogy pl. az Eucharisztiáról szóló hittételek nincsenek benne a Credo-ban, amennyiben az ősegyházban kifejezetten senki sem vonta kétségbe, hogy Jézus jelen van az eucharisztikus kenyér és bor színe alatt.


vissza
a SZENT MARGIT LAP oldalra                                       a KEZDŐLAPRA