hagyományhű magyar katolikusok SZŰZ MÁRIÁNAK, MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJÉNEK felajánlott honlapja

          SZENT MARGIT LAP
          A fenti címmel megjelenő havilap első száma 1995 decemberében készült el.
          2005 júniusában pedig már a 109. szám látott napvilágot. Ehelyütt kerül folyamatosan
          feltöltésre az összes eddig megjelent és ezután megjelenő szám anyaga.

          „Azokat, akik megvallanak engem az emberek előtt, én is megvallom majd mennyei Atyám előtt.”
               (Mt 10,32)


2007. november - 138. szám

Tartalom:

    U      Pascendi Dominici Gregis - 3. rész - Szent X. Pius pápa enciklikája a modernisták tévedéseiről
    U      A protestantizmus és a korszellem - 3. (befejező rész) - írta: P. Gerd Heumesser
    U      A szentmise története - 14. rész - írta: Dr. Petró József (ez cikk csak később lesz olvasható a honlapon)


A szentmise története
(Részlet)

A nálunk szokásos perselyezés is ezeknek a régi ajándékozásoknak a maradványa. A szentmisét hallgató híveknek tehát tudniok kell, hogy amikor a szentmise alatt körülhordozott perselybe pénzt tesznek, akkor tulajdonképpen a szentáldozat bemutatásához járulnak hozzá és nagyobb mértékben részesednek annak kegyelmeiből.

Az Oltáriszentség iránti tisztelet sugallta a középkorban azokat a zsinati határozato-kat, amelyek szerint az ostyát a papoknak kellett készíteniök. A XI. században a hirschaui kolostor szabályai szerint a nagy gonddal kiválasztott búzaszemeket albába öltözött szerzetesnek kellett megőrölnie, a lisztet gondosan kitisztított szitán megszi-tálnia. Az ostyasütéshez négy szerzetes kellett, akik közül háromnak papnak, vagy diakónusnak kellett lennie. Az éjjeli nocturnus elvégzése után fogtak munkához, szintén albába s humeraléba öltözve. Ostyasütés közben legszigorúbb szentcsendet kellett tartaniok. Más kolostorokban ostyakészítés közben zsoltárokat énekeltek. Mihályfi említi, hogy egy észak-amerikai apácakolostornak van e célra külön búza-földje és szőlője, az apácák szántják a földet, vetik, aratják, cséplik, őrlik a búzát, amelyből a szentostya készül. Az oltár használatára szükséges bort is ők szüretelik és sajtolják.


Novemberi istentiszteleti rend

november 1.
november 2.


november 3.
november 4.
november 17.
november 18.
csütörtök
péntek


szombat
vasárnap
szombat
vasárnap
10 óra
16.30 óra
17.15 óra
18 óra
18 óra
10 óra
18 óra
10 óra
ünnepi mise, utána szentségi áldás
requiem
requiem
requiem
szentmise
ünnepi mise
szentmise
ünnepi mise


vissza
a SZENT MARGIT LAP oldalra                                       a KEZDŐLAPRA