hagyományhű magyar katolikusok SZŰZ MÁRIÁNAK, MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJÉNEK felajánlott honlapja

          SZENT MARGIT LAP
          A fenti címmel megjelenő havilap első száma 1995 decemberében készült el.
          2005 júniusában pedig már a 109. szám látott napvilágot. Ehelyütt kerül folyamatosan
          feltöltésre az összes eddig megjelent és ezután megjelenő szám anyaga.

          „Azokat, akik megvallanak engem az emberek előtt, én is megvallom majd mennyei Atyám előtt.”
               (Mt 10,32)


2008. január - 140. szám

Tartalom:

    U      Karácsony a helyreállított teremtés ünnepe - XVI. Benedek pápa karácsony-éjféli prédikációja
    U      Pascendi Dominici Gregis - 5. rész - Szent X. Pius pápa enciklikája a modernisták tévedéseiről
    U      A szentmise története - 16. rész - írta: Dr. Petró József (ez cikk csak később lesz olvasható a honlapon)


GLORIA IN ALTISSIMIS DEO,
ET IN TERRA PAX HOMINIBUS
BONAE VOLUNTATIS !

ET VERBUM CARO FACTUM EST,
ET HABITAVIT IN NOBIS,
ET VIDIMUS GLORIAM EJUS,
GLORIAM QUASI UNIGENITI A PATRE
PLENUM GRATIAE ET VERITATIS!


A szentmise története
(Részlet)

Az őskereszténységben nemcsak a pap, de a hívek is megmosták a kezüket a szentmise előtt. Erre a célra a templom bejáratánál kút vagy forrás szolgált. Egyes kolostortemplomok előcsarnokában még ma is látni forrást, amelyet a szerzetesek a szent szertartások előtti kézmosásra használnak. Ennek a maradványa az a szokás, hogy a hívek a templom bejáratánál szenteltvízzel meghintik magukat.

Manapság a pap már nem az egész kezét, hanem csak a 4. ú. n. konzekrációs vagy kanonikus ujját mossa meg. Ez az ujjmosás az ambrozián misében közvetlenül a kon-zekráció előtt (tehát a Pridie quam pateretur előtt) történik. Nyilvánvalóan emlékezteti tehát a papot az Úr szent Testének nagy méltóságára, mely tiszta kezet és ártatlan szívet követel. Kézmosás közben a XI. századtól kezdve a 25. zsoltárnak utolsó verssorait (6-12) imádkozza a pap: Lavabo inter innocentes manus meas: et circumdabo altare tuum, Domine. Ut audiam vocem laudis et enarrem universa mirabilia tua. Domine, dilexi decorem domus tuae et locum habitationis gloriae tuae. Ne perdas cum impiis, Deus, animam meam, et cum viris sanguinum vitammeam: In quorum manibus iniquitates sunt: dextera eorum repleta est m uneribus. Ego autem in innocentia mea ingressus sum: redime meet miserere mei. Pes meus stetit in directo: in ecclesiis benedicam te, Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc, et semper; et in saecula saeculorum. Amen – Ártatlanok közt mosom kezemet, és körülveszem oltárodat, Uram. Hogy halljam a dicséret szavát, és hirdessem minden csodatettedet. Uram, szeretem házad ékességét, és dicsőséged lakóhelyét. Istenem, ne veszítsd el a gonoszokkal lelkemet, s a vér embereivel éltemet. Kiknek kezéhez gonoszság tapad, és jobbjuk telve van megvesztegetéssel. Én azonban ártatlanságomban járok, ments meg engem, irgalmazz nekem. Lábam egyenes úton áll, a gyülekezetekben áldalak, Uram. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek. Miképpen kezdetben vala és van most és lesz mindig, mindörökkön örökké. Amen.


Januári istentiszteleti rend

január 5.

január 6.
január 19.
január 20.
szombat

vasárnap
szombat
vasárnap
Engesztelő szombat, (Mária Szíve)

VÍZKERESZT
Istenanya szombat
HETVENEDVASÁRNAP
17 óra
18 óra
10 óra
18 óra
10 óra
vízszentelés
szentmise
ünnepi mise, utána szentségi áldás
szentmise
ünnepi mise


vissza
a SZENT MARGIT LAP oldalra                                       a KEZDŐLAPRA