hagyományhű magyar katolikusok SZŰZ MÁRIÁNAK, MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJÉNEK felajánlott honlapja

          SZENT MARGIT LAP
          A fenti címmel megjelenő havilap első száma 1995 decemberében készült el.
          2005 júniusában pedig már a 109. szám látott napvilágot. Ehelyütt kerül folyamatosan
          feltöltésre az összes eddig megjelent és ezután megjelenő szám anyaga.

          „Azokat, akik megvallanak engem az emberek előtt, én is megvallom majd mennyei Atyám előtt.”
               (Mt 10,32)


2008. június - 145. szám

Tartalom:

    U      A püspök-szentelések 20. évfordulója - Írta: P. W. Göttler
    U      Pascendi Dominici Gregis - 10. (befejező) rész - Szent X. Pius pápa enciklikája a modernisták tévedéseiről
    U      A szentmise története - 21. rész - írta: Dr. Petró József (ez cikk csak később lesz olvasható a honlapon)
             FIGYELEM! az első két rész már olvasható a honlap «szentmise oldalán»


JÚNIUS HÓ
JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉNEK HÓNAPJA


A szentmise története
(Részlet)

A MISE KÁNONJA
Communicantes

A pap már belefoglalta imájába az Egyházat, annak vezetőit, a pápát s a püspököket, megemlékezett a hívő keresztényekről, most feltekint az égi hazába s a megdicsőült szentekkel újítja fel a lelki közösséget (Communicantes), az ő segítségüket kéri, hogy méltóképen tudja bemutatni a nagy áldozatot. Az Egyház felvonultatja itt előttünk az őskeresztények kedves vértanúit, akik az oltáron megjelenő Krisztus-király díszkíséretét alkotják. Az ősegyház rajongásig szeretett, hős mártírjai ezek, akiknek az emléke vigaszt, erőt adott a szorongatott keresztényeknek az üldözések viharában.

Communicantes et memoriam venerantes, in primis gloriosae semper Virginis Ma-riae, Genitricis Dei et Domini nostri Jesu Christi, sed et beatorum Apostolorum ac Martyrum tuorum, Petri et Pauli, Andreae, Jacobi, Joannis, Thomae, Jacobi, Philippi, Bartholomaei, Matthaei, Simonis et Thaddaei; Lini, Cleti, Clementis, Xysti, Comeiii, Cypriani, Laurentii, Chrysogoni, Joannis et Pauli, Cosmae et Damiani, et omnium Sanctorum tuorum; quorum meritis precibusque concedas, ut in omnibus protectionis tuae muniamur auxilio. Per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. –
A szentek egyességében részt véve mindenekelőtt tisztelettel megemlékezünk a dicsőséges, mindenkoron szűz Máriáról, Jézus Krisztusnak, Istenünknek és Urunknak anyjáról, úgyszintén szent apostolaidról és vértanúidról: Péter és Pál, András, Jakab, János, Tamás, Jakab, Fülöp, Bertalan, Máté, Simon és Tádé apostolokról; Linus, Kletus, Kelemen, Xistus, Kornélius, Ciprián, Lőrinc, Krizogonus, János és Pál, Kozma és Damján vértanúkról és minden szenteidről, kiknek érdemeire és könyörgéseire engedd, hogy pártfogásod oltalma alatt mindenben megerősödjünk. Ugyanazon Krisztus a mi Urunk által. Amen.


Júniusi istentiszteleti rend

május 31.
június 1.
június 14.
június 15.
június 21.
június 22.
szombat
vasárnap
szombat
vasárnap
szombat
vasárnap
Szűz Mária királynő
PÜNKÖSD UTÁNI 3. VASÁRNAP
Nagy Szent Vazul
PÜNKÖSD UTÁNI 5. VASÁRNAP
Gonzaga Szent Alajos
PÜNKÖSD UTÁNI 6. VASÁRNAP
18 óra
10 óra
18 óra
10 óra
18 óra
10 óra
szentmise
ünnepi mise
Szentmise
ünnepi mise
szentmise
Ünnepi mise


vissza
a SZENT MARGIT LAP oldalra                                       a KEZDŐLAPRA