hagyományhű magyar katolikusok SZŰZ MÁRIÁNAK, MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJÉNEK felajánlott honlapja

          SZENT MARGIT LAP
          A fenti címmel megjelenő havilap első száma 1995 decemberében készült el.
          2005 júniusában pedig már a 109. szám látott napvilágot. Ehelyütt kerül folyamatosan
          feltöltésre az összes eddig megjelent és ezután megjelenő szám anyaga.

          „Azokat, akik megvallanak engem az emberek előtt, én is megvallom majd mennyei Atyám előtt.”
               (Mt 10,32)


2008. október - 149. szám

Tartalom:

    U      Boldogasszony népe - Írta: Dr. Bíró Bertalan
    U      A lelki harc - 5. rész - Írta: Lorenzo Scupoli
    U      A szentmise története - 25. rész - Írta: Dr. Petró József (ez cikk csak később lesz olvasható a honlapon)
             FIGYELEM! az első két rész már olvasható a honlap «szentmise oldalán»


Október 7.
RÓZSAFÜZÉR KIRÁLYNÉJÁNAK ÜNNEPE


Október 26.
KRISZTUS KIRÁLYSÁGÁNAK ÜNNEPE

CHRISTUS VINCIT
CHRISTUS REGNAT
CHRISTUS IMPERAT!


A szentmise története
(Részlet)

A MISE KÁNONJA
Supplices te rogamus

Ez az ima, amilyen fenséges és mélyértelmű, olyannyira telve van történeti nehézségekkel. Régi írók közül sokan ki is tértek e szöveg megmagyarázása elől. Liturgikus körökben még ma is a legélénkebb érdeklődés kíséri azokat a széleskörű vitákat, amelyek ennek az imának a története körül mind máiglan folynak. Az ima szövege ez: Supplices te rogamus, omnipotens Deus, jube haec perferri per manus sancti Angeli tui in sublime altare tuum, in conspectu divinae majestatis tuae: ut, quotquot ex hac altaris participatione sacrosanctum Filii tui Corpus et Sanguinem sumpserimus, omni benedictione caelesti et gratia repleamur. Per eundem Christum, Dominum nostrum. Amen. – Alázatosan kérünk téged, mindenható Isten, vitesd ezt az áldozatot szent angyalod kezei által mennyei oltárodra isteni Fölséged színe elé: hogy mindazok, akik ez oltár áldozatában részt veszünk és Fiadnak szentséges testét és vérét magunkhoz vesszük, minden mennyei áldással és kegyelemmel betöltessünk. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. Amen.

Az első, ami ebben az imában feltűnik, a mennyei oltár említése. A pap ugyanis azért imádkozik, hogy Krisztus konzekrált testét és vérét angyali kezek a földi oltárról az égi oltárra vigyék. Az ószövetségi szent könyvek és az újszövetségben a Jelenések könyve gyakran említik az égi oltárt, mely aranyból van, rajta tűz ég s angyalok állanak a szolgálatában. A legrégibb keleti liturgiákban, valamint az ambrozián és a gallikán misékben is megemlékeznek erről. Természetesen ez az oltár nem kőből vagy fából van építve, mint ahogy a szenteknek ott elégetett érdemein s a híveknek ott felajánlott «édes illatú» imádságain sem valami kézzel megfogható tárgyat kell értenünk.


Októberi istentiszteleti rend

október 4.
október 5.

október 18.
október 19.
szombat
vasárnap

szombat
vasárnap
engesztelő szombat
Rózsafüzér Királynő előrehozott ünnepe
Megemlékezés Pünkösd utáni 21. vasárnapról
Szent Lukács evangélista
Pünkösd utáni 23. vasárnap
18 óra
10 óra

18 óra
10 óra
szentmise
ünnepi mise

szentmise
ünnepi mise


vissza
a SZENT MARGIT LAP oldalra                                       a KEZDŐLAPRA