hagyományhű magyar katolikusok SZŰZ MÁRIÁNAK, MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJÉNEK felajánlott honlapja

          SZENT MARGIT LAP
          A fenti címmel megjelenő havilap első száma 1995 decemberében készült el.
          2005 júniusában pedig már a 109. szám látott napvilágot. Ehelyütt kerül folyamatosan
          feltöltésre az összes eddig megjelent és ezután megjelenő szám anyaga.

          „Azokat, akik megvallanak engem az emberek előtt, én is megvallom majd mennyei Atyám előtt.”
               (Mt 10,32)


2009. február - 153. szám

Tartalom:

    U      A Püspöki Kongregáció dekrétuma
    U      Fellay püspök sajtónyilatkozata
    U      Fellay püspök levele a hívekhez
    U      Fellay püspök interjúja
    U      Fellay püspök interjúja
    U      Egy történet, melyet az élet írt - Írta: P. Martin Fuchs


XVI. BENEDEK PÁPA VISSZAVONTA A SZENT X. PIUS PAPI KÖZÖSSÉG NÉGY PÜSPÖKÉNEK KIKÖZÖSÍTÉSÉT

A PÜSPÖKI KONGREGÁCIÓ PREFEKTUSÁNAK, GIOVANNI BATTISTA RE BÍBOROSNAK IDEVONATKOZÓ DEKRÉTUMÁT, MELYNEK KELTEZÉSE 2009. JANUÁR 21., A VATIKÁN, SZOMBATON, JANUÁR 24-ÉN HOZTA NYILVÁNOSSÁGRA


XVI. Benedek pápa feloldotta a Piuszos püspökök kiközösítését

XVI. Benedek pápa szombaton feloldotta a Szent X. Pius Papi Közösség négy püspökének kiközösítését. A Püspöki Kongregáció prefektusának, Giovanni Battista Re bíborosnak idevonatkozó dekrétumát a Vatikán délben hozta nyilvánosságra. A pápa ezzel a Pius Közösség rendfőnöke kérésének tesz eleget, áll a dekrétumban.

Bernard Fellay püspök ez ügyben legutóbb 2008. december 15-én fordult az Ecclesia Dei Pápai Bizottsághoz. Levelében a püspök a közösség többi három püspökének nevében arról biztosította a Vatikánt, hogy „minden lehetséges erőnket a mi Urunk Jézus Krisztus egyházának, ami a katolikus Egyház, szolgálatába állítjuk”, akceptáljuk a tanítását és hiszünk Péter primátusában és az ő előjogaiban.

XVI. Benedek pápa most úgy döntött, hogy átgondolja a Pius-püspökök egyházjogi helyzetét, mert „atyai módon átérezte azt a kellemetlen lelki állapotot, amit az érintettek kiközösítésük miatt kifejezésre juttattak”, áll a dekrétumban.

Ezen kívül hisz Fellay püspök írásos ígéreteinek, mely szerint a Szentszék tekintélyeivel komolyan óhajt tárgyalni a vitás kérdésekről, hogy „mihamarabb teljes és megelégedésre okot adó megoldást találjanak a fennálló problémákra”.

A kiközösítés feloldásával a közösséggel való kapcsolatoknak „stabilitást akarnak adni”. „A béke ezen ajándéka” a karácsonyi időszak végén jel akar lenni az „univerzális Egyház irgalmasságában az egység” támogatására és „a szakadás botrányának” megszüntetésére, áll a dokumentumban.


februári istentiszteleti rend

február 1.

február 14.
február 15.
február 28.
vasárnap

szombat
vasárnap
szombat
Vízkereszt utáni 4. vasárnap

szombati mise az Istenanyáról
Hatvanadvasárnap
hamvazószerda utáni szombat
10 óra

18 óra
10 óra
18 óra
ünnepi mise
utána Balázs-áldás
szentmise
ünnepi mise
szentmise


vissza
a SZENT MARGIT LAP oldalra                                       a KEZDŐLAPRA