hagyományhű magyar katolikusok SZŰZ MÁRIÁNAK, MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJÉNEK felajánlott honlapja

          SZENT MARGIT LAP
          A fenti címmel megjelenő havilap első száma 1995 decemberében készült el.
          2005 júniusában pedig már a 109. szám látott napvilágot. Ehelyütt kerül folyamatosan
          feltöltésre az összes eddig megjelent és ezután megjelenő szám anyaga.

          „Azokat, akik megvallanak engem az emberek előtt, én is megvallom majd mennyei Atyám előtt.”
               (Mt 10,32)


2009. március - 154. szám

Tartalom:

    U      És akkor végül minden jó lesz - Interjú Bernard Fellay püspökkel
    U      A szeretet himnusza - Írta: P. Matthias Gaudron
    U      A lelki harc - 15. fejezet - 7. rész - Írta: Lorenzo Scupoli
    U      A liturgikus reformok hiányosságairól - írta: Malcolm Ranjith érsek


Március 1.
NAGYBÖJT ELSŐ VASÁRNAPJA

Március 29.
A SZENVEDÉS VASÁRNAPJA (FEKETEVASÁRNAP)


Isten, ki Egyházadat a negyvennapos böjt évenkinti megtartása által tisztogatod, add meg népednek, hogy amit önmegtartóztatás által tőled el akar nyerni, azt jótetteivel el is érhesse.


Nagyböjt
Részlet a Szunyogh Xavér misszáléból

1. A nagyböjt szelleme

„Itt van számunkra a bűnbánat ideje, hogy bűneinkért vezekeljünk és így lelkünket megmentsük”, mondja az Egyház a zsolozsmában. Szent Benedek, aki Regulájában az ősegyház szellemét őrzi meg számunkra, azt mondja: „Bár a keresztény ember egész életének folytonos nagyböjtnek kellene lennie, mégis legalább ezeknek a szent napoknak a megtartásában tanúsítsunk teljes buzgóságot, hogy a többi idő hanyagságait helyrehozzuk.” Hogy ezt a két tanácsot követhessük, meg kell ismernünk a nagyböjt lelkét, erre pedig két dolog segít: elmélkednünk kell a liturgiának a természet életével való kapcsolatáról, és ismernünk kell a történetét.

A természetben most folyik a tél és a tavasz közti küzdelem, de már a hó és a jég elmúltak, már új csirák rügyeznek, új virágok fakadnak. A liturgiában is lelki tavasz van, tart még a közöny tele és a bűn sötétsége, de bontakozik az új élet is. A kegyelem kipattantja a lélekcsirákat és bontakoznak az új, a szebb élet mennyek számára nyíló virágai. A „vita nuova”, melyről Dante énekel, ez a tavasz ígérete a természetben és a lélekben, és ennek az új életnek a szolgálatában áll a liturgia. A nagyböjt először a hívők számára volt a lelki megújulás ideje. Azt mondhatnók, ez volt a hívők negyvennapos lelkigyakorlata, ezért a liturgia szellemében cselekszünk, ha a nagyböjt idején lelkigyakorlatot tartunk (még pedig, ha lehet, zárt lelkigyakorlatot). „De azután a liturgia a bűnösök számára is új életet jelent, a vezeklés útján újra beoltódhatnak ezek a bűn által elszakított és elszáradt ágak a régi tőbe, a mi Urunk Jézus Krisztusba, hogy az Ő életereje keringjen bennük is. Végül az újonnan jöttek, a most megtértek számára is az új életre való előkészület, amely új élet a keresztségben kezdődik az örökkévalóság számára. Amit a liturgia és a természet közti elmélkedés mutat, azt bizonyítja a történelmi fejlődés is.


Márciusi istentiszteleti rend

március 1.

március 14.
március 15.
március 21.
vasárnap

szombat
vasárnap
szombat

NAGYBÖJT ELSŐ VASÁRNAPJA

Nagyböjt 2. vasárnapja utáni szombat
Nagyböjt második vasárnapja
Nagyböjt 3. vasárnapja utáni szombat
10 óra

18 óra
10 óra
15 óra
16 óra
ünnepi mise
hamvazkodás
szentmise
ünnepi mise
bérmálás
szentmise


vissza
a SZENT MARGIT LAP oldalra                                       a KEZDŐLAPRA