hagyományhű magyar katolikusok SZŰZ MÁRIÁNAK, MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJÉNEK felajánlott honlapja

          SZENT MARGIT LAP
          A fenti címmel megjelenő havilap első száma 1995 decemberében készült el.
          2005 júniusában pedig már a 109. szám látott napvilágot. Ehelyütt kerül folyamatosan
          feltöltésre az összes eddig megjelent és ezután megjelenő szám anyaga.

          „Azokat, akik megvallanak engem az emberek előtt, én is megvallom majd mennyei Atyám előtt.”
               (Mt 10,32)


2004. március - 94. szám

Tartalom:

    U       Krisztus keresztjében való részesedés - Nagy Szent Leo pápa feketevasárnapi prédikációja
    U       Levél a kereszt barátjaihoz - írta: Montforti Grignon Szent Lajos
    U       Felkészülés a halálra - 4. rész - írta: Liguori Szent Alfonz
    U       A teljes önátadás Jézusnak Mária által - írta: Montforti Grignon Szent LajosMONTFORTI GRIGNON SZENT LAJOS ELMÉLKEDÉSE
A teljes önátadás Jézusnak Mária által

Minthogy tökéletességünk abban áll, hogy isteni Megváltónkhoz, Jézus Krisztushoz hasonlókká legyünk, Vele egyesüljünk és magunkat Neki szenteljük, minden ájtatosság között az a legtökéletesebb, mely Jézus Krisztushoz leginkább hasonlóvá tesz, Vele legbensőbben egyesít, és bennünket legkizárólagosabban Neki szentel. Már most Szűz Mária minden teremtmény között leghasonlóbb Isten Fiához, Jézus Krisztushoz. Ebből következik, hogy minden áhítat között az áhítat Szűz Máriához, az Ő szentséges Anyjához teszi Urunkhoz és Üdvözítőnkhöz leginkább hasonlóvá és szenteli leginkább Neki a lelket. Továbbá minél inkább Szűz Máriának szenteli magát a lélek, annál inkább szenteli magát Jézus Krisztusnak. Ezért a tökéletes felajánlás és átadás Jézus Krisztusnak nem más, mint önmagunknak tökéletes és teljes felajánlása és átadása Szűz Máriának. Tehát oda kell ajándékoznunk és át kell adnunk:
         a)   testünket minden érzékével és tagjával;
          b)   lelkünket minden képességével;
          c)   külső javainkat, melyeket a szerencse javainak nevezünk, éspedig jelen és jövendőbeli javainkat;
          d)   belső és szellemi javainkat, nevezetesen érdemeinket, erényeinket és jócselekedeteinket, mégpedig múlt, jelen és jövendőbeli szellemi javainkat, egyszóval mindent, amink csak van a természet és kegyelem rendjében.KÖNYÖRGÉSEK

Örüljetek mindnyájan, kik őt szeretitek.
Örüljetek vele örömmel, kik rajta bánkódtok;
ujjongjatok és vigasztalástok forrásából töltekezzetek
                                    (Iz 66,10–11)Isten, ki látod, hogy nincs semmi erőnk,
őrizz meg minket belülről és kívülről, hogy testünk védve legyen,
és lelkünk a rossz gondolatoktól megtisztuljon.Uram, én Istenem, benned remélek;
ments meg minden üldözőmtől, és szabadíts meg engem.„Nem harcolni kell, hanem imádkozni! Jobb, ha Istennel beszélünk a bűnösről, mint ha a bűnössel Istenről!” -
                                             Hofbauer Szent Kelemen Mária


vissza
a SZENT MARGIT LAP oldalra                                       a KEZDŐLAPRA