Az ökumenizmus kötelesség
(forrás: www.kath.net – 2006. április 9.)

Régi rítus, új rítus – a liturgiakérdés még nincs eldöntve. XVI. Benedek pápa alatt nem születik felületes megoldás e téren, mondja Guido Horst, a Tagespost szerkesztője.

Lassacskán komollyá válik. XVI. Benedek pápa szilárdan eltökélte, hogy megszünteti a szakadást a katolikus Egyházban, amely a régi és az új miserítus miatt keletkezett.

Lehet szkizmáról beszélni, meg nem engedett püspök-szentelésről, amelyet Lefebvre érsek húsz évvel ezelőtt végzett el, tradicionalistákról és modernistákról vagy az utolsó zsinat utáni forradalmi átalakulások kísérő jelenségeiről: a liturgiakérdés még nincs tisztázva.

Néhány országban, mint például Franciaországban vagy az Egyesült Államokban nagyon sok mélyen hívő katolikus jár misére olyan papokhoz, akik nincsenek egységben a helyi megyéspüspökkel, mert a VI. Pál pápa alatt eltörölt misekönyvet egyházi engedély nélkül használják.

Helyezkedhet valaki– akár az egyházmegyékben, akár a Vatikánban – erre az álláspontra: Egy Egyház, egy rítus! És figyelmen kívül hagyhatja a tradicionalistákat vagy lefebvristákat. Ez azonban szűk látókörűséget jelent. A keresztények közötti szakadásokat meg kell szüntetni. Az elszakadtakat vagy a kitaszítottakat végül mégis inkább vissza kell hozni a hajóba. Az ökumenizmus kötelesség.

Éppenséggel Péter utódának kell a hit és a kultusz egységéről gondoskodni. Amennyire képes erre. Különösen kemény dió, amit itt XVI. Benedek pápának fel kell törnie. A konokság a mélyen hívő emberek között sem ritkaság. A liturgiakérdést megoldani annyit jelent, mint először teológiailag elmélyíteni. Vagyis megvizsgálni, vajon egy olyan rítus, ami évszázadokon jó volt, egyszerűen „el leget-e törölni”.

Ennek a vizsgálatnak a puszta felvetése óriási felháborodást vált ki a liturgiareform néhány védelmezőjéből. De azok számára is kell egyházjogi megoldást találni, akik a régi misét nem akarják feladni. Ehelyütt a tradicionalisták egy részénél lehet bősz ellenállásba botlani.

Mert azt a struktúrát, amit „világ közösségük” kapni fog, a Vatikán dolgozza ki. A végén a régi rítus híveinek a gyakran – nyugodtan mondjuk így lenézett – Rómának kell alávetniük magukat. Az elmúlt konzisztórium alatt a Vatikánban a legteljesebb diszkrécióval tárgyaltak e kérdésről.

A liturgiakérdés tehát napirenden van, és zárt ajtók mögött már megkezdődött az egyezkedés. De egyben biztosak lehetünk: XVI. Benedek alatt nem születik felületes megoldás. Teológiailag és jogilag alapos lesz – vagy egyáltalán nem lesz megoldás.


vissza

a HÍREK oldalra                              a KEZDŐLAPRA