„Aki a korszellemmel jegyzi el magát, nemsokára özvegy lesz”
(forrás: www.kath.net – 2006. április 18.)

Linz/Ausztria
A linzi papi kör kritikával illette a linzi egyházmegye pasztorál-tanácsának elgondolásait, amikkel az egyházmegyét „jövő-fitté” akarják tenni. A „Linzer Kirchenzeitung” (Linzi Egyházi Újság) beszámolója szerint a pasztorál-tanács azt követelte, hogy a nők felszentelésének és az Egyházban betöltött szerepének feltételeiről tartott dialógusokat nem szabad megszakítani; a püspöki konferenciának „Ausztria egyházának ügyét” határozottabban kell Rómában képviselnie.

Az újság tudósítása szerint Schwarz püspök azt követelte, hogy a tanács tagjai tartsák magukat a meglévő egyházjogi határozatokhoz. „Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy a Szentlélek jelen van”, vélte a püspök. A linzi papi kör szóvivője a kath.net-nek megjegyezte, hogy a pasztorál-tanács ajánlatai egyáltalán nem jövőbemutatóak. Sokkal inkább úgy hatnak, „mint a megőszült 68-as generáció poros maradványai”.

Jövője nem a „közellátó-egyháznak”, hanem a „boldog, hittől áthatott, a világegyházzal és Rómával tudatos összhangban álló spirituálisan élő egyházközségnek” van. A püspököknek „védekezniük kell a tévutak ellen”. – „Az egyházmegyénk egyházi grémiumaiban a szentelések (konkrétan: viri probati, a cölibátus feloldása, a nők pappá szentelése) megváltoztatását ceterum censeo-ként újra és újra visszatérő követelése nem lesz elfogadhatóbb attól, hogy sokszor hozakodnak elő vele.”

A papi kör támogatja Schwarz püspök elképzeléseit, aki arra mutatott rá, hogy a paphiány a hit kérdése is, és hogy a papi hivatások születéséhez bizalomteljes imára van szükség. „A megváltozott viszonyokhoz (azaz a korszellem) való igazodás utáni nagy törekvéstől csak óvni tudunk: ‘Aki a korszellemmel jegyzi el magát, nemsokára özvegy lesz’.”


vissza

a HÍREK oldalra                              a KEZDŐLAPRA