„A 68-as ideológia a csőd szélén áll”
(forrás: www.kath.net – 2006. június 15.)

Würzburg/Németország
„A korlátlan libertinizmus és a tradicionális értékek, normák, intézmények és erények megvetésének 68-as ideológiája a csőd szélén áll.” Ezen a véleményen van Püttmann Andreas, a Würzburgban megjelenő katolikus újság, a „Tagespost” újságírója. A tévé moderátor, Peter Hahne műsorának látogatottsága és XVI. Benedek pápa könyveinek nagypéldányszámú sikere a gazdagságon, az élvezeteken, a szórakozáson és a kollektív felelőtlenségen túl létező elvesztett értékekre való új ráeszmélése kifejeződései.

„Jámborság, ami nem sokkal ez ellőttig már csak egy öregedő társadalmi utóvéd ügye volt, intellektuális avantgarde-jával együtt a tarsadalom közepébe tér vissza”, jelentette ki Püttmann, akinek megítélése szerint az Egyházaknak a kor szelleméhez való alkalmazkodása nem kifizetődő. Ezzel kapcsolatban megemlékezett Matthias Horx jövőkutató 1995-ben tett kijelentéseire. Horx Eugen Drewermann teológussal szemben, aki a katolikus Egyház modernizációját követelte, azt hirdette, hogy éppen a „nem-modern” adja meg katolicizmus faszcinációját. A katolikus Egyház központi magját bizonyos fokig éppen a barokk elemek, az állhatatos, igenis makacs dogmatika, az ornamentikához, a pompához, a pazarláshoz és a kettős-erkölcshöz való vonzódás jelenti.

A liberális evangélikus egyház kisebbségbe került

Püttmann ezzel kapcsolatban ezt nyilatkozta: „És valóban: Tíz évvel később Drewermann ‘kint’ (kilépett az Egyházból), Ratzinger pedig ‘bent’ van, és a modernebb, nyitottabb, liberálisabb evangélikus egyház a csaknem kétszer annyi kilépéssel felekezeti kisebbségbe került.” Az evangélikus egyház tagjainak száma 1950 és 2004 között 43,4 millióról 25,7 millióra csökkent. A katolikusok száma 26 millió. A relatív többséget a felekezetnélküliek alkotják 27,2 millióval. Püttmann szerint Németországban a keresztény hit jövője attól függ, „milyen sok keresztény szívleli meg ezeket az időtlen vallási erényeket: a hit bátor megvallása, a hűséges, kitartó imádkozás, a jókedvű hit és az égő szeretet.” A hívek személyes tanúságtétele nélkül „az egyházhivatali gépezet teljes gőzzel a semmibe fut”.


vissza

a HÍREK oldalra                              a KEZDŐLAPRA