Svéd megyéspüspök a lefebvristáknak csinál reklámot
(forrás: www.kreuz.net – 2006. június 30.)

Svédország – Párizs
Sten Sandmark evangélikus lelkész és egy teológiát tanuló barátja július 30-án Párizsban fognak az Anyaszentegyház kebelébe visszatérni – a Szent X. Pius Papi Közösségnél, jelentette nemrég a Pius Közösség francia disztriktje internetes honlapján.

Sandmark lelkész már 10 éve tart fenn kapcsolatot a katolikus Egyházzal. Ez idő alatt a svéd evangélikus egyház egyre tovább folytatta a liberális társadalom normáihoz való alkalmazkodását. Sandmark lelkésznél a pohár akkor csordult ki, amikor 2005 októberében az evangélikus egyház áldását adta a homo-konkubinat-hoz. „Mindez erkölcsileg arra kötelezett, hogy kilépjek ebből a struktúrából”, jelentette ki a lelkész egy svéd újságnak. Különben felelősséghordozóként maga is vétkezne, bűnrészes lenne.

Sandmark lelkész „maga csorbítatlanságában”, kereste a katolikus hitet, hogy „lelkét megmentse”. Konvertálása iránti kérvényét Svédország egyetlen katolikus püspökének, Mons. Anders Arborelius (56) püspöknek nyújtotta be, aki Stockholmban székel. Arborelius püspök nem hatódott meg az evangélikus lelkész kérésétől, hanem megpróbálta neki megmagyarázni, hogy az evangélikusok és a katolikusok mint testvéregyházak tagjai párhuzamos úton haladnak az univerzális Krisztus felé.

Az evangélikus lelkésznek úgy tünt, hogy cseberből vederbe került. A délkelet Svédországban fekvő közösségében az evangélikus istentiszteletet már eddig is a főoltárnál ünnepelte. VI. Pál új mise-liturgiáját sem helyeselte. Ezért a svéd sajtónak kijelentette, hogy nem tudná az evangélikus hitet elhagyni, ha a másik oldalon is ugyanazt találja.

Sandmark lelkész már 2005 szeptemberében kapcsolatba került egy katolikus csoporttal, akik „A keresztény Európa nemzeteinek közössége” nevet viseli. Ez a közösség Szent Brigitta (†1373) nyomdokain haladva hat katolikus misét szervezett a hagyományos latin rítusban olyan svéd templomokban, amelyek még a katolikus időkben épültek, de a reformáció után protestánsok lettek. E misék egyikét Sandmark lelkész templomában mutatták be. A lelkész és egy jelenlevő teológia-diák könnyekig meghatódott a misétől, amelyet egy francia gregoriánkórus kísért. A mise után a lelkész latinul mondta: „Extra Ecclesiam nulla salus.”

A lelkész és a diák konvertálására július 30-án, szombaton a Pius Közösség párizsi templomában, a St. Nicholas du Chardonnet templomban az ünnepi mise alatt kerül sor. Ezt a templomot a Pius Közösség tagjai 1977-ben elfoglalták, és azóta ők gondozzák. A két svédet konvertálásukkor – „feltételesen”, azaz arra az esetre, ha az evangélikus keresztelőjük nem volt érvényes –újra fogják keresztelni. Ezután a rítus alatt megtagadják evangélikus tévtanaikat.

Konvertálásukat követően mindketten el akarják kezdeni teológia tanulmányaikat a Pius Közösségnél, hogy ezt követően papok lehessenek. Az egykori evangélikus lelkész, Sandmark később misszionáriusként szeretne hazájába visszatérni.


vissza

a HÍREK oldalra                              a KEZDŐLAPRA