„Isten szeretetét kell hirdetni a szellemektől való félelem helyett”
(forrás: www.kath.net – 2006. augusztus 18.)

Johannesburg/Dél-Afrika
A délafrikai püspökkonferencia pásztorlevelében óva inti a papokat a varázslás és a jóslással való gondtalan foglalkozástól. Néhány pap az ősidézés afrikai hagyományának híve, áll a iratban. „A szellemvilágtól való félelem ismét erősebb lett a mindig irgalmas isten iránti szeretet helyett, aki Krisztus halála és feltámadása által végérvényesen kinyilatkoztatta magát”, írják a püspökök.

Sok ember mágikus praktikák felé fordul, ha életében nem tudja, merre haladjon tovább, panaszolják a püspökök. Halott-idézés, különböző szellem-ülések és jóslás, mind napirenden vannak. Dél-Afrika, Botswana és Szwáziföld püspökei mindenekelőtt a papokhoz apelláltak, hogy ne engedjék magukat ilyen praktikákba bevonni.

„Krisztus a mi Üdvözítőnk, aki az embereket egészségessé akarja tenni, és Ő sokkal többet ad, mint amennyi után mi vágyakozunk. Az örök életet akarja velünk megosztani”, írják a püspökök. A papoknak komolyan kell venniük a hivatásukat, és az embereknek Jézus nevében kell gyógyulást ígérniük. „Abban hinni, hogy az ősök természetfeletti erőkkel rendelkeznek, a bálványimádás határát súrolja”, intenek. „Egyedül Isten mindenható, és őseinket Ő teremtette.”


vissza

a HÍREK oldalra                              a KEZDŐLAPRA