Világméretű akció a papok számára a „régi mise” megtanulására
Minden római-katolikus papnak joga van a régi miséhez!

40 évvel a II. Vatikáni Zsinat után a Szent X. Pius Papi Közösség a pápával együtt megállapítja, hogy a liturgia-reform megbukott:

Világszerte megfigyelhető mind a világi, mind a szerzetespapoknál – különösen a fiatal generációnál – jelentkező érdeklődés a régi latin mise iránt, amely 1500 éven át formálta az Egyház életét.

A Szent X. Pius Papi Közösség e rítus elismertetéséért indított akciójának keretében levelet írt a papoknak és a püspököknek. E levélhez mellékelt egy brosúrát, melyet a Sarto kiadó hozott nyilvánosságra „Új vágyakozás a régi rítus után” címmel. Az irat a liturgia konstitúció megjelenésének 40 éves évfordulójára készült sajtó-visszhanggal kezdődik, amelyből az tűnik ki, hogy a nagy német napilapok tudósítói arra a véleményre jutottak, miszerint a II. Vatikáni Zsinat liturgia-reformja megbukott. Egyúttal megállapítják, hogy a régi rítus után megújult az érdeklődés. A brosúra fő részét neves egyházi és világi emberek kijelentései alkotják, akik a hagyományos katolikus liturgia és az új miserítus ellen nyilatkoztak, köztük elsőnek a mostani pápa, XVI. Benedek, és az általa nagyon tisztelt liturgia szakértő, Klaus Gamber szavait.

„Az évszázadok alatt kialakult liturgiát egy íróasztalnál készített liturgiával cserélték fel. Nem akarták többé az évszázadokon keresztül élő szerves liturgia alakulását és érését tovább folytatni, hanem helyére – a technikai produktumokhoz hasonlóan – a csinálást, a pillanat lapos termékét helyezték.” – Joseph Ratzinger bíboros, Gedenkschrift für den verstorbenen Liturgiewissenschaftler Msgr. Dr. Klaus Gamber »Simandron, der Wachklopfer«, W. Nyssen, Köln 1989, S. 14f. (Emlékirat az elhunyt liturgia-kutató, Dr. Klaus Gamber emlékére)

„Abba kell maradnia az 1970-ig érvényes liturgia megvetésének! Azt, aki ma e liturgia fennmaradásáért síkra száll vagy ezen részt vesz, leprásként kezelik; e téren mindennemű tolerancia véget ér. Az egész történelemben nincs ehhez hasonló, ezzel az Egyház egész múltját megvetésre méltónak jelentik ki.” – Joseph Ratzinger bíboros, Gott und die Welt, 2. Aufl., München 2000, S. 357 (Isten és a világ)

„Egy közösség, amely azt, ami neki addig a legszentebb és a legnagyobb volt, egyszerre szigorúan tilosnak jelent ki, és az utána vágyakozást egyenesen illetlennek állítja be, saját maga létét kérdőjelezi meg. Hiszen mit kell neki ezek után elhinni? Nem fog holnap megint olyasmit betiltani, amit ma kötelezőként előír?” – Joseph Ratzinger bíboros, Salz der Erde, Heyne, 2001, S. 188 (A föld sója)

Ezért akarja a Szent X. Pius Papi Közösség a régi rítushoz való jogot minden papnak kiharcolni. Ezen akció keretében egy fontos segédeszközt ajánl fel e célra, amely a régi rítus megtanulását lehetővé teszi. E segédeszköz egy 170 perces német nyelvű DVD, „Papoktól papoknak”, amelyben lépésről lépésre egész pontosan megmagyarázza, hogyan kell az évszázados latin misét celebrálni.

Ez az akció azonban nem csak a papoknak, hanem a szeminaristáknak is szól, valamint olyan németül és angolul értő fiatal férfiaknak, akik érzik magukban Isten hívását a katolikus papsághoz: a DVD térítés nélkül áll rendelkezésre az ő számukra.

Nem utolsó sorban a püspököknek is szól ez az akció, akiket arra szólítunk fel, hogy végre ismerjék el „a hagyományos rítus kifogástalan jogi státuszát, és vegyék el azoknak a papoknak a félelmét, akik attól tartanak, hogyha ahhoz a szentmiséhez való hűségüket, amely 1500 éven keresztül az Egyház életét meghatározta, felújítják, büntetésben részesülnek.” Ezt a jogot a II. Vatikáni Zsinat garantálja, amelynek a liturgiáról szóló konstitúciójának negyedik pontjában ez áll: „A hagyományhoz híven a szent zsinat kijelenti, hogy az Anyaszentegyház minden jogilag elfogadott rítusnak azonos jogot és azonos tiszteletet ismer el. A zsinat azt akarja, hogy ezek a rítusok a jövőben is megmaradjanak, és minden módon támogatásban részesüljenek.”

2006. július 16-án a Pius Közösség általános rendfőnöke, Msgr. Fellay a világ hagyományhű katolikusainak írott nyilvános levelében arra szólított fel, hogy október végéig egy millió rózsafüzért imádkozzanak azért, hogy „XVI. Benedek pápa az égtől megkapja a szükséges erőt ahhoz, hogy minden idők miséjét, amelyet Szent V. Pius után neveztek el, tökéletesen szabaddá tegye”. Ezt a „lelki virágcsokrot” a közösség a rózsafüzér hónap végén akarja a pápának átnyújtani. Ezen akció hátterét az az információ adja, miszerint számos bíboros nyilvánosan bírálta a pápának időközben ismertté vált tervét, mely arra irányul, hogy a régi latin mise szabaddá tételét nyilvánosan kihirdesse.

További információkat e témához a következő honlapon találnak:
http://www.art-paint.ch/piusx.html Kérdéseikkel a következő címhez fordulhatnak:
P. Andreas Mählmann
Priesterbruderschaft St. Pius X
Bottroper Str. 295
45356 Essen
Tel. 0201 / 66 49 22
Fax 0201/ 66 90 75
der-gerade-weg@gmx.net


vissza

a HÍREK oldalra                              a KEZDŐLAPRA