„A bevándorlóknak ismerniük kell a kereszténységet”
(forrás: www.kath.net – 2006. augusztus 8.)

Trier/Németország
„A bevándorlóktól is el lehet várni, hogy a keresztény hit fontos tartalmát ismerjék, akkor is, ha más valláshoz tartoznak.” Ezt hangsúlyozta a trieri püspök, Reinhard Marx. A bevándorlók integrációjáról zajló vita az egyházakat és a keresztényeket is kihívásra kényszeríti, mondta a püspök.

A bevándorlóknak mindenek előtt azért kellene a kereszténységet ismerniük, mert a Názáreti Jézus alakja az európai és a német kultúra történetéhez centrálisan hozzátartozik. „Jézus Krisztust nem ismerni, közös kultúránk jelentős részének nem-ismeretét jelenti”, mondta a püspök. Ez attól függetlenül érvényes, hogy a keresztény hit sokaknál meggyengült.

Marx püspök véleménye szerint tudatlannak számít az, aki még soha semmit nem hallott Jézusról, aki az Ó- és az Újszövetség legalább néhány legfontosabb történetét nem ismeri: „Egy ilyen tudatlanság elzárja az utat kultúránk és egymás mellett élésünk legfontosabb forrásainak megismerésétől.”

A püspök sajnálatát fejezte ki a vallás Németországban is érezhető privatizálódása miatt. Ez a tendencia „a gyökereket vágja le, amelyek kultúránk fáját életben tartják, anélkül, hogy új gyökerekkel pótolná”.

Ez is megnehezíti, hogy megválaszolják e kérdéseket: mik tartoznak a német identitáshoz, mik azok, amik minden ember számára fontosak, mely forrásokból éltek az emberek, mely értékek fontosak a számunkra, és következésképpen a társadalmi együttélés mely sarokpontjait kell a bevándorlóknak is belsőleg igenelni. „Itt nem segítenek a kérdőívek, melyek csupán néhány történelmi és földrajzi adatot kérnek számon.”

A vezető kultúra fogalmát is nehéz meghatározni, és tartalmilag mélyebben ki kellene tölteni”, tette a püspök világossá. A keresztények, így mondta, e tendencia láttán arra szólíttatnak fel, hogy „hitüket nyilvánosan és világosan felismerhetően éljék és tanúsítsák”.


vissza

a HÍREK oldalra                              a KEZDŐLAPRA