„Nem akarunk két-rítusú egyházat”
(forrás: www.kath.net – 2006. november 18.)

Würzburg/Németország
Friedhelm Hofmann würzburgi püspök pozitívan ítélte meg a német püspökök római ad-limina látogatását. A kongregációk és pápai tanácsok a német pápa alatt „nyitottabbak a németekkel szemben, mint ahogy eddig voltak”, mondta Hofmann a Würzburgban megjelenő „Tagespost” újságírójának.

Ezt a látogatást az előbbiekhez képest „a német problémák feltárásában nyitottság jellemezte”, vélte a püspök. „Örömteli” megerősödni abban az igyekezetben, hogy ismerjük a világegyház közös ügyeit. „Ez itt Rómában nagyon pozitív módon lesz nyilvánvaló.”

Ugyanakkor nem helyeselte a püspök, hogy egyes hívők direkt Rómához fordulnak a panaszaikkal. „Kellemetlen, ha a püspököt kikerülve Rómába mennek a panaszok, és megállapítható, hogy az ilyen esetek mindig egy bizonyos körből jönnek.” Ez nem szolgálja az egységet. Helyesebb lenne, ha a saját egyházmegyében tárgyalnák és oldanák meg a konkrét kérdéseket. De természetesen Rómának megvan a joga, hogy ezeket a panaszokat meghallgassa, ha az emberek, mondjuk, így beszélnek: „Nem jutok át.” Nem azért, mert a püspök vonakodik, hanem mert nem jutnak el a püspökig.

Az újságíró azon kérdésére: „Szóba került a látogatáson a tridenti misekönyv használatának kérdése?” a püspök ezt válaszolta: „Az istentiszteletek kongregációjában beszéltük meg ezt a témát. De mind ez még csak folyékony állapotban van. Még nem tudnak végleges határozatokat bemutatni. Én azonban örülök annak, hogy beszélünk erről, hogy közösen egyezkedünk.

„Lát Ön Németországban egyáltalán igényt arra, hogy a régi miséhez való hozzáférést megkönnyítsék?”, szólt a következő kérdés. „Valójában minden egyházmegyében megvan arra a lehetőség, hogy valaki ilyen misén vegyen részt. De a magunk részéről, mi nem látjuk a közvetlen igényt a cselekvésre. Ezt nem is kell feltétlenül támogatni. Mi nem akarunk egy két-rítusú egyházat”, jelentette ki Hofmann püspök.


vissza

a HÍREK oldalra                              a KEZDŐLAPRA