„Védszövetség” papok számára
(forrás: www.kath.net – 2006. október 13.)

Frakfurt/Németország
A „Katolikus Papok Hálózata” a Frankfurt melletti Hofheimben tartott 2006-os évi gyűlésén egy a papok számára létesítendő védszövetség megalapítását szorgalmazta. A papi hálózat – melyhez saját bevallása szerint a német nyelvterületen körülbelül 300 pap tartozik – véleménye szerint azok a papok, akik a lelkipásztorkodásban és a liturgiában a tanítóhivatal előírásaihoz ragaszkodnak egyre inkább nyomás alá kerülnek. A paphiány még csak rontja a helyzetet. Mivel az ordináriusok nem nyújtanak megfelelő védelmet a számukra, a papi hálózat egy olyan intézmény felállítását tervezi, amely jogi és kánoni segítséget és tanácsadást képes az érintett papoknak nyújtani.

A gyűlés záródokumentumában a szentségek – különösen az elsőáldozás, a bérmálás és a gyónás – méltó előkészítésének és kiszolgáltatásának egyre nehezebbé válására is felhívták a figyelmet a papok. Az eucharisztia szentségével való méltatlan bánásmód sok helyütt a reálprezenciában (Jézus valóságos jelenléte az Oltáriszentségben) való hit és az iránta tanúsított tisztelet katasztrofális elvesztését eredményezte.

Aki papként az áldozás feltételeinek egyházi tanításához tartja magát, az egyházközségében gyakorta értetlenséggel találkozik. Ezzel kapcsolatban a gyűlés résztvevői azt is helytelenítették, hogy II. János Pál pápa gyászszertartásán a Szent Péter téren Taizé protestáns alapítója is szentáldozáshoz járulhatott.


vissza

a HÍREK oldalra                              a KEZDŐLAPRA