Tridenti rítusú szentmisék Budapesten a zsinat óta
írta: dr. Élthes Eszter

A HÍREK oldalon megjelent a „Klasszikus római rítusú (ún. tridenti) misék kezdődnek Budapesten a Jáki Kápolnában (is)” című Földváry Miklós István és Alácsi Ervin János FSSP tollából származó írás szükségessé teszi, hogy végre megjelenjen egy a tradíció helyzetét Magyarországon a II. Vatikáni Zsinat óta bemutató dokumentum. Addig is, amíg ez a gondosságot igénylő cikk elkészül, álljon itt most – a teljesség igénye nélkül – néhány adat arról, kik, mikor és hol mutatták be a „tridenti” rítusú szentmisét hazánkban az elmúlt évtizedekben.

Tudomásom szerint több pap (például a budapesti ferenceseknél) is akadt, aki nehezen és viszonylag későn tért rá a Novus Ordo bemutatására. Amit biztosan tudni lehet: P. Szigeti Imre József O.P. 1975-ben történt szabadulásától egészen 2001. június 24-ig (tehát halála előtt egy hónapig) a tridenti (illetve a régi domonkos) rítusú szentmisét celebrálta az Angolkisasszonyok Váci utcai templomában.

Varsányi Ferenc esperes úr, még mint káplán, püspökétől, Lékai Lászlótól kapott engedélyt a „régi” mise bemutatására. Bár ezt az engedélyt az évek során egyre szigorították, nyugdíjba vonulásáig rendszeresen celebrált „tridenti” rítusú misét, többnyire a Jáki Kápolnában, ahol évtizedekig templomigazgató volt. A fent említett cikkben beharangozott, a Jáki Kápolnában most novemberben kezdődő misék tehát Varsányi atya miséinek lesznek a folytatásai.

Értesüléseim szerint vidéken is akadtak olyan idős papok, akik a tridenti rítusban celebráltak (például Sopronban), ha nem is nyilvánosan, de legalább magánmiséjükben.

Magyarországon a Novus Ordo bevezetése és kötelezővé tétele óta az első, nyilvános, nagy létszámú hívősereg előtti tridenti misét először 16 évvel ezelőtt 1990. október 21-én, Pünkösd utáni huszadik vasárnapon mutatták be. A vasárnapi ünnepi misét a budapesti Benczúr utcában Pater Natterer celebrálta. Másnap, október 22-én hétfőn az esti misét Pater Stephan Maessen atya mutatta be a városligeti Jáki Kápolnában. Ettől az időponttól kezdve a Szent X. Pius Papi Közösség papjai rendszeresen jártak, járnak Magyarországra; átlagosan havi két misét mutatnak be a tridenti rítusban. A Benczúr utcai nevezetes mise tizenhat éves évfordulóját, Pünkösd utáni huszadik vasárnapot (1990-ben és idén, 2006-ban is a Pünkösd utáni huszadik vasárnap esik erre a dátumra) és a vasárnapot követő hétfőt mind a budapesti Thököly úti Magyarország Királynője Kápolnában, mind a lajosmizsei Szent Rita Kápolnában tridenti rítusú szentmisével ünnepelhették a magyar hívek. Pater Maessen, aki az 1990-es első mise után hat évig járt Magyarországra a szentmisét az Egyház kétezer éves hagyományai szerint bemutatni, Lajosmizsén celebrálta a misét. Fontos tudni, hogy Az Ecclesia Dei pápai dokumentum szerint a híveknek korlátozás nélkül szabad a Szent X. Pius Papi Közösség papjai által bemutatott szentmisén részt venni. Lásd ezzel kapcsolatban a következő cikkeket: „A tridenti szentmise engedélyezése” és „A salzburgi egyházmegye legfrissebb rendeleti közlönye”.

Ez év novemberétől tehát két helyszínen, havonta több vasárnapon is sor kerül a zsinat előtti szentmise nyilvános bemutatására. Ha a szentmise általános engedélyezéséről szóló pápai Motu proprio megjelenik, reméljük egyre több templomban vehetnek majd részt a magyarországi hívek is az Egyház hagyományos szentmiséjén.


vissza

a HÍREK oldalra                              a KEZDŐLAPRA