Le Barroux bencés kolostor apátja a lefebvristákat dícsérte
(forrás: www.kreuz.net – 2007. január 2.)

Franciaország
A Le Barroux bencés kolostor újságjának legújabb számában a kolostor apátja a régi rítus felszabadításáról nyilatkozott.

Az Avignon közelében levő Le Barroux bencés kolostorban köztudomásúan a régi rítusú misét celebrálják. A kolostor apátja, Louis-Marie de Geyer d’Orth, december közepén a kolostor újságjában kijelentette, hogy korunkban az ördög megszabadult a láncaitól. Az apát ezt a tényt az arsi szent plébános értelmezése alapján jó jelnek értékeli: „Ez azt jelenti, hogy az Egyház azon van, hogy nagy halat fogjon.” Ezért várja bizalommal a pápai motu propriot, ami az V. Pius féle rítus bemutatásának több szabadságot ad majd.

Az apát meg van róla győződve, hogy ez a lépés a békét is szolgálni fogja. Ugyanakkor azt reméli, hogy ez a döntés a Szent X. Pius Papi Közösségnek az Egyház tekintélye alá való visszatérését is elő fogja segíteni. „Csodálattal adózunk mindama jónak, ami azokban az intézményekben történik, amelyek a Pius Közösséghez tartoznak.” Az apát véleménye szerint nagy kegyelem volna, ha mindeme jó a Krisztus helytartójával való teljes közösségben történne.

A régi mise felszabadítása – az apát vélekedése szerint – a püspököknek is segíteni fog a népek evangelizálásában, mert a régi rítus a liturgia szakrális karakterét világosabban kiemeli. Ez ahhoz is hozzá fog járulni, hogy az Egyház történeti szemléletét és az elmúlt évszázadok híveivel való közösséget újra visszaállítsák. „De hangsúlyozni akarom, hogy ez a szabadság csak akkor lesz hasznos, ha a legitim tekintélyekkel szembeni alázattal és engedelmességgel találkozik.”


vissza

a HÍREK oldalra                              a KEZDŐLAPRA