Mekkora kegyelem az üldözés idejében élhetni!
Írta: Dom Chautard (1858-1936) ciszterci apát

(Megjelent a Szent Margit Lap 128. számában)

Micsoda nagyszerű idő az üldözés ideje!
Ez a különös kegyelmek közé tartozik! Tán nem volt igaza az Úrnak, amikor azt mondta: „Boldogok, akik üldözést szenvednek”? Ezt a rettenetes kegyelmet akceptálnunk, nagyra értékelnünk és értenünk kell. Talán keresztény magatartás az, ha ehelyett megijedünk és menekülni kezdünk?

A gonoszak győzedelmeskednek!
Ez nagyon is igaz! Mindenütt a mértéken felüli gyűlölet és harag, Isten és az Egyház csúfolása uralkodik. Igazi háború ez – még mindig jobb, mint a maszkírozott –, de végül is mit érhetnek el ellenségeink? Meg tudják semmisíteni Istent, el tudják pusztítani az Egyházat? Még a lelkeknek sem tudnak ártani, egészen addig, amíg ezek nem egyeznek ebbe bele! Micsoda felületes győzelem ez, mely egyúttal Isten ostora, amely felráz és felébreszt bennünket.

A közepesek egyre rosszabbak lesznek!
Igen, a gonosz egyre nyilvánvalóbban terjeszkedik. Elbukást, hitehagyást, tétovázást, sajnálatraméltó vereségeket láthatunk. De nem nagyszerű dolog, hogy Isten hadserege így megtisztul! Talán nem mondta meg Urunk, hogy szükség van botrányra, vagyis az igazak teljes tanítására?

A jók egyre jobbak lesznek!
Tömegesen vannak alvók, határozatlanok, elbátortalanítottak, félősek és gyengék. Nekik, valamint a többieknek is, Isten most küldi a vizsgához szükséges kegyelmet, amely felráz és ösztönöz, a nyugalomból kiránt és a szentté válásig űz. Már most sok katolikus az ébredés, a feleszmélés és a tényleges cselekvés felé tart. Jobban imádkoznak, több áldozatot hoznak és bátran megvallják hitüket.

A legjobbak hősiessé válnak!
Az Isten elleni háború éber tanúiként a legjobbak a hit izzó védelmezőivé hevülnek fel. Büszkék a vallásukra, és mindent megtesznek, ami hatalmukban áll, hogy annak tanait terjesszék. Készek arra, hogy veszélyeket, megaláztatásokat és szenvedéseket vállaljanak magukra, hogy az Egyház jogait védelmezzék és Isten megsértését jóvá tegyék. A katolikusellenes roham naponta hősök egész sorát termi, akik Isten és az emberiség jogaiért harcolnak.

Rajtunk áll, hogy ne hagyjuk kihasználatlanul elmenni magunk mellett az üldözés eme felbecsülhetetlen, még ha a megfeszítést is magában foglaló kegyelmét. Rajtunk áll, hogy gyümölcseit learassuk, melyek a bátorság, a hit, a lemondás, az áldozatkészség, a buzgóság és az öröm. Alleluja!


vissza

a KÖNYVTÁR oldalra                              a KEZDŐLAPRA