„Egy mai püspöknek a próféták nyíltságára van szüksége”
(forrás: www.kath.net – 2007. március 26.)

„Egy mai püspöknek a próféták nyíltságára van szüksége”, jelentette ki a Gerhard Ludwig Müller regensburgi püspök a március 25-i püspökszenteléskor tartott prédikációjában.

A püspöki hivatalt „soha nem lehet a világi hivatalokhoz hasonló módon végezni”, szögezte le a püspök. „Nem érdekel, hogy az állami protokoll vagy a média rangsorának melyik síkjára helyeznek.”

A püspök Isten világos szavát viszi a mai hatalmasságok királyi széke elé is, „a mindennapok fogyasztóinak fantáziája és érzelmei fölött abszolút hatalommal bíró közvélemény elé, melyet a vele szembenálló tények és értelem érvei már nem érnek el”.

A szekularizált világ „az egész emberre kifejti durva és körmönfont védekezési mechanizmusát Isten igényével szemben”, jegyezte meg a püspök. „Az emberektől való félelem és az úgynevezett bázis hangulata miatti reszkető aggodalom, a véleményalakítók tetszéséért való törekvés a püspöki hivatal méltóságával nem egyeztethető össze.”

„A püspöki hivatal – mint minden időben – ma is a vértanúsághoz áll közel”, hangsúlyozta Müller püspök. „A püspök haláláig Krisztus tanúja szóban és tettben. Az Egyház számára Krisztus szenvedésében az apostoli szolgálat különlegessége és minden más, emberektől kapott hivataltól való lényegbeli különbözősége mutatkozik meg.”


VISSZA


vissza

a KÖNYVTÁR oldalra                              a KEZDŐLAPRA