A „Summorum Pontificum” motu proprio fogadtatása nyugodtan zajlott le
(forrás: www.kath.net – 2007. szeptember 22.)

Tarcisio Bertone bíboros-államtitkár első hivatali évét „nem könnyűnek” minősítette. Ugyanakkor azt vallotta, hogy a pápa oldalán eltöltött év megfiatalította hitét. Az „Avvenire” című napilapnak 2007. szeptember 19-én adott interjújában a bíboros-államtitkár mérleget készített.

Hivatala átvételének napjára (2006. szeptember 15.) emlékezve – néhány nappal XVI. Benedek pápa regensburgi beszéde és az iszlám országokban ezt követően jelentkező zavargások után – Bertone bíboros „turbulens” időkről beszélt. A pápa beszédének alattomos interpretálása félreértésekhez és aggodalmakhoz vezetett, de a törökországi út az iszlámmal folyatott párbeszédet ismét helyes vágányra terelte.

Az elmúlt év során számos oldalról kritikai hangok hallatszottak a bíboros számos utazása és a tömeg-médiába való beavatkozásai miatt. Bertone szerint az utazások megfelelnek a Szentszék diplomáciájának és az államtitkár különleges feladatának. A kritikákra válaszolva a bíboros utalt arra a tényre, hogy már akadémiai tevékenysége során sem tartozott soha szokásai közé a szobájába való bezárkozás a papírok tanulmányozása céljából. Az Egyház pásztorainak soha nem szabad „elefántcsonttoronyba” bezárkózniuk, szögezte le a bíboros; az emberekkel kell találkozniuk, még pedig „a modern társadalom új areopágjain”.

Ugyanakkor Bertone bíboros számára a szociális és politikai valóságok lelkipásztori látásmódja nem jelenti a kompromisszumokba való bocsátkozást azon témákkal kapcsolatban, melyeket Benedek pápa „nem tárgyalhatónak” nevezett. XVI. Benedek pápa ezek közé sorolja „az emberi élet tiszteletét és védelmét a fogamzástól a természetes halálig, az egy férfi és egy nő között alapított családot, a gyermekek számára a nevelés szabadságát és az általános jólét minden formájának támogatását” (ld: Sacramentum caritatis, 83).

A római kúria „internacionálissá válásáról” és a fontos pozíciókban az olasz származású munkatársak növekvő jelenlétéről szóló kérdésre Bertone bíboros azt válaszolta, hogy a kúria internacionálissá válása helyes választás volt és marad. Ugyanakkor utalt rá, hogy a pápa legszűkebb munkatársainak kiválasztásánál a földrajzi hovatartozásnak nem szabad az egyetlen kritériumnak lennie.

A római kúria globális átalakításáról szóló híreszteléseket az államtitkár hipotézisnek nevezte, mely még a Pastor bonus apostoli konstitúció alkalmazásánál nyert tapasztalatok kiértékelésének fázisában van. Ebben a pillanatban erről nincs mit többet mondani.

Bertone bíboros kiemelte, hogy szerinte a „Summorum Pontificum” motu proprio fogadtatása nyugodtan zajlott le. Meg van róla győződve, hogy – ha a józan ész és nem a különböző természetű ideologizmák kerülnek túlsúlyba – a motu proprio rendelkezéseinek gyakorlati megvalósításában semmiféle nehézség nem fog mutatkozni.

Bertone bíboros sajnálkozva állapította meg, hogy az Egyházban a latin tudás egyre jobban csökken. Most azonban újra megvan annak lehetősége, hogy ezt az értékes örökséget életre keltsék.


vissza

a HABEMUS PAPAM oldalra                              a KEZDŐLAPRA