Hoyos bíboros a püspököknek a motu proprioval kapcsolatos „végrehajtási határozatairól”
(forrás: www.motu-proprio.de – 2007. szeptember 14.)

Mielőtt az egész interjú közlésére – melyet az Ecclesia Dei bizottság elnöke, Castrillon Hoyos bíboros a Zenit hírügynökségnek adott – sor kerülne, álljon itt néhány részlet:

Hoyos bíboros: A lényeg az, hogy ettől a pillanattól fogva a papok mind a Szentszék, mind a helyi püspök engedélye nélkül maguk eldönthetik, hogy a szentmisét a régi rítusban celebrálják. Ez minden papra érvényes. Ha valaki ebben meggátolja őket, az Ecclesia Dei pápai bizottság feladata, hogy a Szentatya nevében a szükséges intézkedéseket meghozza, hogy ez a jog respektálva legyen. Ahol konfliktusok támadnak, és ahol emberekről beszélünk, ott a különböző csoportok között mindig támadhatnak konfliktusok, ott – ahogy ez a motu proprioban áll – a püspöknek kell tekintélyét latba vetni, hogy ezek megoldódjanak. De eközben nem helyezheti hatályon kívül azt, amit a pápa az egész Egyháznak megadott.

Például az sem igaz, hogy a liturgia feletti püspöki hatalomból valamit elvettek volna, hiszen a kánonjog kimondja, ki jogosult az ENGEDÉLYT megadni a szentmise ünneplésére – és ez nem a püspök. A püspök a celebrat-t adja, a celebrációhoz való FELHATALMAZÁST (Can. 903: minden misét és minden usus-ban), de ha egy papnak megvan ez a hatalma, akkor a plébános és az elöljáró köteles neki az oltárt a celebrációhoz rendelkezésre bocsátani.

Az interjú többi része hamarosan következik. Hoyos bíboros interjújával kapcsolatban emlékezzünk arra az interjúra, amit az Istentiszteletek Kongregációjának titkára, Albert Malcolm Ranjith Patabendige érsek, 2007 tavaszán adott. Ebben az érsek egész nyiltan arról beszélt, hogyha a püspökök és a papok továbbra is visszautasítják a „tridenti rítus” iránti kérelmet, ebből „előállhat egy olyan jogi struktúra létrehozásának szükségessége, amely a pápai döntés végrehajtását biztosítja”.


vissza

a HABEMUS PAPAM oldalra                              a KEZDŐLAPRA