„...megtéveszthetik az egyszerű híveket”
(forrás: www.katolikus-traditio.hu – 2007. szeptember 10.)

Debrecenben élő hagyományhű katolikusok egy csoportja úgy döntött, hogy levelet ír a televíziónak, melyben sérelmezik a Katolikus Krónika című műsor két utóbbi adásában elhangzott riportokat (lásd: a honlap következő cikkét: „Tessék eldönteni: szakadárok vagy buta nosztalgiázók vagytok”), melyek a pápai motu proprio-t, illetve a tridenti rítust becsmérelték. A levél megfogalmazói arra kérnek minden az Egyház hagyományát tisztelő katolikus hívet, hogy amennyiben egyetértenek a levél szövegével, adják „nevünket ehhez, hogy lássák, nem vagyunk elenyésző számban”. Akik ezt megteszik, küldjék el nevüket, foglalkozásukat és lakóhelyüket a következő címre: fogarassyz@freemail.hu
Íme a levél:

MTV Rt. Vallási és Egyházi Műsorok Szerkesztősége
Katolikus krónika című műsor

Tisztelt Szerkesztőség!

Mi, a magyarországi katolikus hívek egy csoportja mély szomorúsággal tapasztaljuk azt a hozzáállást, ami az elmúlt hetekben a Katolikus krónika részéről megnyilvánul Szentatyánk, XVI. Benedek pápa motu proprio-jával kapcsolatban, mellyel az ún. tridenti rítusú szentmise végzésének, az azon való részvételnek feltételeit az eddigiekhez képest jelentősen megkönnyíti, azért, hogy az Egyház ősi liturgiája visszanyerje méltó helyét annak életében.

Nem lehet nem észrevenni ennek az eseménynek meglehetősen egyoldalú bemutatását a műsor szerkesztői részéről. A két egymást követő adásban megszólaltatott, ismert és a katolikus hívek körében kedvelt papi személyek egyértelműen azok közé tartoznak, akik nem fogadták osztatlan örömmel a pápai rendelkezést és ezt a véleményüket a riportban sem rejtették véka alá. Ugyanakkor a tradícióhoz ragaszkodó hívekről és papokról is úgy nyilatkoztak, mint akik vagy tudatosan szemben állnak az Egyházzal, vagy intellektuális egyszerűségüknél fogva nem képesek együtt fejlődni azzal. Ezzel együtt is igyekeztek eljelentékteleníteni a kérdést, mondván ennek már nincs jelentősége, hisz a régi misét igénylők száma egyre kevesebb.

Hisszük, hogy a megszólalók nagyot tévedtek ezzel a véleményükkel, ugyanakkor akaratlanul is megtéveszthetik az egyszerű híveket, akik ugyan szívesen részt vennének régi rítusú szentmisén, de az ilyen nyilatkozatokat hallva már nem kérik azt papjaiktól. Bántó ez az egyoldalúság azért is, mivel a mai magyar katolikus közéletnek számos olyan jeles képviselője van, akár papok, akár laikusok, akik átérezve ennek jelentőségét, örömmel fogadták a Szentatya döntését.

A Katolikus krónika a magyar katolikus média egyik formáló szelete, mely a legszélesebb rétegekhez juttatja el az Egyház életének eseményeit. Ezért is nélkülözhetetlen, hogy ilyen horderejű kérdésekben is érvényesüljön az elv: hallgattassék meg a másik fél is. Mi is ezt kérjük a műsortól, tisztelettel, ugyanakkor nyomatékosan. Kérjük, hogy jelen levelünk kézhezvételétől számított két adásuk valamelyikében adjanak helyt az eddig elhangzottakkal ellentétes, a tridenti rítus végzését támogató, annak a Katolikus Egyház életében betöltött szerepének lényegét és fontosságát felismerő véleménynek.

Ellenkező esetben sajnálattal de kénytelenek leszünk nagyobb nyilvánosság előtt hangot adni tiltakozásunknak ezen egyoldalú tájékoztatás ellen.

2007. szeptember 10.


vissza

a MAGYARORSZÁG oldalra                              a KEZDŐLAPRA