Vatikáni irat a katolikus Egyház „páratlanságáról”
(forrás: www.kath.net – 2007. július 6.)

A régi miséről szóló motu proprio után a jövő héten egy további robbanást előidézhető dokumentum jön a Vatikánból – a Hittani Kongregáció nyilatkozata a „subsistit in”-ről.

A Hittani Kongregáció előreláthatólag július 10-én hoz nyilvánosságra egy olyan dokumentumot, amely újra „kényes ügyet” érint: tartalmában az Egyház önértelmezéséről lesz benne szó – ezt a hírt szerezte meg a kath.net hírügynökség jól informált vatikáni körökből.

Az iratban a római-katolikus Egyház „páratlanságát” szögezik le és megállapítják, hogy a protestáns egyházak valójában, a szó igazi értelmében nem egyházak. A dokumentum a „Lumen gentium” zsinati határozatnak a következő mondatát tárgyalja: „Ecclesia subsistit in Ecclesia catholica” (Krisztus Egyháza a katolikus Egyházban valósul meg).


vissza

a HABEMUS PAPAM oldalra                              a KEZDŐLAPRA