A régi rítusú szentmisék hetenkénti ünneplését célzó kezdeményezés a pesti ferencesek templomában meghiúsult
A Szent Ágoston Liturgikus Műhely közleménye
írta: Földváry Miklós István

Atyámfiai!

Sajnálattal kell tudatnunk, hogy a régi rítusú szentmisék hetenkénti ünneplését célzó kezdeményezés a pesti ferencesek templomában meghiúsult. A sikeresnek ígérkező egyeztetések után a templomigazgató atya azzal hárította el kérésünket, hogy a területileg illetékes Belvárosi Főplébánia templomban Osztie Zoltán plébános úr maga kíván gondoskodni az ilyen irányú igényekről. A CLSMA nem tett le arról, hogy rendszeresen és idővel saját templomban működjék közre a hagyományos latin liturgia minden szertartásnemre kiterjedő, folyamatos és ünnepélyes végzésében, de egyelőre arra kérjük az érintetteket, hogy a közeljövőben a főplébánián érdeklődjenek a misékkel kapcsolatban.

Holnap este (október 28-án) mintegy harminc résztvevővel megkezdődik a Szent Ágoston Liturgikus Műhely által meghirdetett, esztergomi misetanfolyam. Ennek minden szempontból való sikeréhez számítunk imádságos segítségükre.

2007. november 17-én, szombaton este fél 7 órai gyülekezéssel és 7 órai kezdettel ünnepélyes virrasztó zsolozsmát imádkozunk az esztergom-római szertartás szerint a török harcokban elpusztult esztergomi katedrális fölszentelésének emlékére, amelyet a magyar egyház hagyományosan a Szent Márton napját követő vasárnap ünnepelt.

A „Summorum pontificum” motu proprio érvénybe lépése óta a káptalan tevékenységét a www.capitulumlaicorum.blogspot.com oldalon is követhetik. Ugyanitt igyekszünk olykor hasznos információkat, történeti forrásokat és lelki olvasmányokat elhelyezni. A nagyobb átláthatóság érdekében kérem, hogy a továbbiakban a liturgikus alkalmakra való jelentkezést és a füzetekre vonatkozó kéréseket a megfelelő hirdetés után, a „Megjegyzés” szóra kattintva írják be. Szeretnénk viszont, ha a weblogon elhelyezett megjegyzések gyakorlati jellegűek maradnának és az információcserét szolgálnák. Elvi vagy elméleti kérdések megvitatására az internetes kommunikáció túlzott gyorsasága és felületessége miatt alkalmatlan, nyilvánossága miatt pedig kompromittáló lehet, így ettől itt legyenek szívesek tartózkodni!

A Szent Ágoston Liturgikus Műhely nevében:
Földváry Miklós István
foldvarymiklos@hotmail.com


A hírrel kapcsolatos további cikkek a honlapon:
       Tanfolyam az ún. tridenti rítus elsajátítására
       „… előmozdítsa az egyes templomokban a régi rítus fölelevenítését”


vissza

a HÍREK oldalra                a MAGYARORSZÁG oldalra               a KEZDŐLAPRA