„Vérét tőled kérem számon”
Írta: P. Gergely
(forrás: www.katolikus-traditio.hu – 2007. november 16.)

Két új hír: anyakönyvvezető elé vonulhatnak az élettársak, és az élettársi vagy házastársi kapcsolatok felbontásához nem kell többé bíróság elé járulni.

A jövőben nemi szempontból akármilyen variációban, azaz bármilyen tetszőleges nemi felállásban, anyakönyvezik az élettársi kapcsolatokat, hogy ezzel az eljárással mindenki a „valódi” házastársakkal egyenlő jogokat kaphasson.

Mindez már „világi” szempontból is furcsa. A polgári házasság nem más, mint egy kapcsolat anyakönyvezése. Aki véget akar neki vetni, az eddig mehetett a bíróságra. A másik új rendelkezés azonban még ezt az utat is nehézkesnek ítélte, és ezért újabb könnyítést talált ki: a párok akár fél óra leforgása alatt felbonthatják élet-, illetve házastársi kapcsolatukat. Remek: az amúgy is értékrendzavarokkal küszködő, kitartást nem ismerő, hűséget nem értékelő mai társadalmat még inkább rászoktatjuk a felelősség és elköteleződés elkerülésére.

Az egyházi szempontot ki sem kell fejteni egy hagyományhű katolikus oldalon, hiszen az mindenki számára egyértelmű. Az együttélés halálos bűn, ami azonos neműek esetén még súlyosbodik a természet elleni halálos bűnnel. A házasság szentsége, a család szentsége, a keresztény értékek elleni nyílt támadásról van szó.

Kíváncsi vagyok, hogy a pénzügyek esetén azonnal reagáló püspöki kar mikor hallatja majd a szavát, és ítéli el világosan és határozottan az államnak ezt a tettét, amely Isten és az Egyház törvényeit megtapossa. Mikor mondja ki végre a püspöki kar, hogy az állam súlyos bűnt követ el, ha nem Krisztus törvényei szerint rendezkedik be, alkotja meg törvényeit. Mikor adnak végre világos tanítást Krisztus királyságát, az államok kötelességeit illetően?! Hogy úgysem hallgatnak majd rájuk?

„Emberfia, Izrael házának őrévé rendeltelek. Ha hallod ajkamról a szót, figyelmeztesd őket a nevemben. Ha azt mondom a gonosznak: Meghalsz, s te nem figyelmezteted, nem beszélsz neki, hogy letérítsd a gonoszt gonosz útjáról, hogy így életben maradjon, a gonosz meghal a bűne miatt, de vérét tőled kérem számon. Ha azonban figyelmezteted a gonoszt, és mégsem szakít gonoszságával és gonosz útjával, akkor meghal a bűne miatt, te ellenben megmented életedet.” (Ez 3,17-19)

„Kérve-kérlek az Istenre és Krisztus Jézusra, aki ítélkezni fog élők és holtak fölött, az Ő eljövetelére és országára: hirdesd az evangéliumot, állj vele elő, akár alkalmas, akár alkalmatlan. Érvelj, ints, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel.” (2 Tim 4,2-3)


vissza

a MAGYARORSZÁG oldalra                              a KEZDŐLAPRA