Vezeklés és megszentelődés
(forrás: www.kath.net – 2007. december 11.)

A klérus lelki megújulására és a papi hivatások elősegítésére a Klérus Kongregáció új kampányt indított: a lelkipásztorok megszentelődése érdekében az egész világon újra fel kell éleszteni és meg kell erősíteni az eucharisztikus imádatot és a „lelki anyaság” értelmét. Claudio Hummes bíboros és Mauro Piacenza érsek, a kongregáció prefektusa és titkára, az új kampányt az áteredő bűn nélkül fogantatott Szűz és Istenanya, Mária fő ünnepén, december 8-án kiadott közös iratában mutatta be.

A kezdeményezés „lelki impulzus” és azt célozza meg, hogy elmélyítse „a tudatát az eucharisztia és a papság közötti ontológiai köteléknek és annak a speciális anyaságnak, melyet Mária a papokkal szemben” gyakorol. „Az örökimádás segítségével egy szakadatlan imaláncot akarunk létrehozni, és ily módon akarunk a klerikusok mulasztásai és hibái miatt engesztelni, egyúttal hozzájárulni megszentelődésükhöz, és arra ösztönözni, hogy Istennek szentelt hölgyek – a Boldogságos Szüzet, az örök Főpap édesanyját és az Ő megváltó művének munkatársát követve – lelki módon papokat ‘adoptáljanak’, hogy önfeláldozásuk, imájuk és vezeklésük által e papokat segítsék.”

A papnak egészen különleges módon kell Máriában, az örök Főpap édesanyjában megbíznia – „miközben mi az Egyházban olyan imaláncot hívunk életre, melynek középpontjában az eucharisztikus örökimádat áll, hogy a föld minden részén az imádkozó Egyház hangja szünet nélkül szálljon Istenhez, hogy hálaimák, dicsőítések és engesztelő áldozatok azzal a szándékkal legyenek bemutatva, hogy elegendő számban szülessenek papi hivatások.”

Az irat az összes megyéspüspöknek szól, akiket arra szólít fel, hogy vegyenek részt a kampányban, és nevezzenek ki egy papot, aki az eucharisztikus imádságot támogatja és az egyházmegye területén az ezzel kapcsolatos kezdeményezéseket koordinálja.


vissza

a HABEMUS PAPAM oldalra                              a KEZDŐLAPRA