Bízzatok, mert én legyőztem a világot
(Jn 16,33)
Bűn nélkül fogantatott szeplőtelen Szűz Mária,  
könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk  
(Csodásérem)  

    hagyományhű magyar katolikusok

SZŰZ MÁRIÁNAK,
MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJÉNEK
felajánlott honlapja    BESZÁMOLÓ
a BUDAPESTI ALSÓ-KRISZTINAVÁROSI plébániatemplomban
2007. október 7-én, délután 4 órakor
bemutatott
TRIDENTI RÍTUSÚ SZENTMISÉRŐL2007. október 7-én, a pünkösd utáni 19. vasárnapon, délután 4 órai kezdettel régi rítusú missa sollemnis volt Budapesten, az alsó-krisztinavárosi plébániatemplomban (az Alagútnál), melyben a celebráló pap és segédkezői, a templomos lovagrend tagjai, a szervező és résztvevő laikusok hálát adtak a 'Summorum Pontificum' motu proprióért és imádkoztak a Szentatyáért, XVI. Benedek pápáért.

Ez az alkalom várhatóan a kezdete volt a főváros nagy templomaiban elkezdődő régi rítusú, azaz újabb nevük szerint a római rítus rendkívüli formája szerint celebrált szentmiséknek.

Kovács Ervin atya prédikációjában idézte XVI. Benedek pápa mostani és még bíboros korában az ú. n. tridenti rítusról mondott kijelentéseit. Többek között ezt a mondatot is: „A hagyományos római rítust az Egyház jogilag soha nem törölte el, nem tiltotta be.”KÉPSOROZAT A SZENTMISÉRŐL
(A fotózás szándékosan vaku nélkül történt – ezért a képek minősége nem megfelelő.)Készülődés a szentmisére
A hívek a bevonulás alatt


   Lépcsőima


A kórus
A templomos lovagok


A hívek
Gloria


                           Oratio
  
Evangélium


   A szentbeszéd előtt Ervin atya népnyelven is felolvassa a szentleckét és az evangéliumot


Átváltoztatás előtti pillanatok   Szentáldozás
  
A szentáldozás után az Oltáriszentséget

visszaviszik a mellékoltáron elhelyezett
tabernákulumba


VIDEOFELVÉTEL A SZENTMISÉRŐL

A szentmiséről egy 32 és fél perces videofelvétel is készült,
ami dvd-n megrendelhető a honlap szerkesztőjénél;
Ára: 500 forint (=dvd+postaköltség).1. részlet:
A bevonulástól az evangéliumig

wmv fajltípus: 2,20 MB 1:59 p

2. részlet:
A felajánlástól a kánonig

wmv fajltípus: 1,92 MB 1:44 p

3. részlet:
Átváltoztatás

wmv fajltípus: 1,59 MB 1:25 p

4. részlet:
Szentáldozás és áldás

wmv fajltípus: 3,55 MB 3:12 p

5. részlet:
Kivonulás

wmv fajltípus: 2,43 MB 2:12 p


ELEJÉRE


vissza
a HÍREK oldalra                      a KEZDŐLAPRA                     a GALÉRIA oldalra