Nyílt levél a Katolikus krónikához

Néhány hagyományhű katolikus hívő – több tucat aláírással ellátva – nemrégiben levelet írt az MTV Katolikus krónika című műsorának szerkesztőségébe, ahonnan panaszos levelükre – természetesen – semmilyen választ nem kaptak. Ezért úgy döntöttek, hogy levelüket minden lehetséges fórumon nyilvánosságra hozzák. Íme a levél:

Mi, a magyarországi illetve magyar katolikus hívek egy csoportja mély szomorúsággal tapasztaljuk azt a hozzáállást, ami az elmúlt hetekben az MTV Katolikus krónika c. műsora részéről megnyilvánul Szentatyánk, XVI. Benedek pápa motu proprio-jával kapcsolatban, mellyel az ún. tridenti rítusú szentmise végzésének, az azon való részvételnek feltételeit az eddigiekhez képest jelentősen megkönnyíti, azért, hogy az Egyház ősi liturgiája visszanyerje méltó helyét annak életében.

Nem lehet nem észrevenni ennek az eseménynek meglehetősen egyoldalú bemutatását a műsor szerkesztői részéről. A két egymást követő adásban megszólaltatott, ismert és a katolikus hívek körében kedvelt papi személyek egyértelműen azok közé tartoznak, akik nem fogadták osztatlan örömmel a pápai rendelkezést és ezt a véleményüket a riportban sem rejtették véka alá. Ugyanakkor a tradícióhoz ragaszkodó hívekről és papokról is úgy nyilatkoztak, mint akik vagy tudatosan szemben állnak az Egyházzal, vagy intellektuális egyszerűségüknél fogva nem képesek együtt fejlődni azzal. Ezzel együtt is igyekeztek eljelentékteleníteni a kérdést, mondván ennek már nincs jelentősége, hisz a régi misét igénylők száma egyre kevesebb. Hisszük, hogy a megszólalók nagyot tévedtek ezzel a véleményükkel, ugyanakkor akaratlanul is megtéveszthetik az egyszerű híveket, akik ugyan szívesen részt vennének régi rítusú szentmisén, de az ilyen nyilatkozatokat hallva már nem kérik azt papjaiktól. Bántó ez az egyoldalúság azért is, mivel a mai magyar katolikus közéletnek számos olyan jeles képviselője van, akár papok, akár laikusok, akik átérezve ennek jelentőségét, örömmel fogadták a Szentatya döntését.

A Katolikus krónika a magyar katolikus média egyik formáló szelete, mely a legszélesebb rétegekhez juttatja el az Egyház életének eseményeit. Ezért is nélkülözhetetlen, hogy ilyen horderejű kérdésekben is érvényesüljön az elv: hallgattassék meg a másik fél is. Mi is ezt kérjük a műsortól – tisztelettel, ugyanakkor nyomatékosan. Kérjük, hogy adjanak helyt az eddig elhangzottakkal ellentétes, a tridenti rítus végzését támogató, annak a Katolikus Egyház életében betöltött szerepének lényegét és fontosságát felismerő véleménynek, ellentétben az eddigi egyoldalú tájékoztatással.


vissza

a MAGYARORSZÁG oldalra                              a KEZDŐLAPRA